Att leda ett uppdrag
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Att leda ett uppdrag.

Att leda uppdrag eller projekt – vad är egentligen skillnaden? Lär dig grunderna i att leda ett uppdrag på ett effektivt och organiserat sätt.

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om:

 • grunderna för att analysera och avgränsa ett uppdrag
 • roller och ansvar i ett uppdrag
 • livscykelmodellen för ett uppdrag
 • dokumentmallar
 • hur du kan använda aktiviteter från projektledningens kunskapsområden för att förbereda och genomföra uppdraget

 

Kursbeskrivning

Den här utbildningen utvecklar din förmåga att på ett strukturerat arbetssätt planera och leda ett uppdrag inom tid och budget. Du som uppdragsledare får lära dig att hitta rätt nivå av dokumentation för att få ett effektivt och organiserat arbetssätt. Kursen utgår från projektledningens kunskapsområden, men lyfter fram vad som utmärker ett uppdrag och vad som krävs för att lyckas med genomförandet.

Moment

 • Vad utmärker ett uppdrag?
 • Roller och ansvar i uppdrag
 • Beställning av ett uppdrag
 • Hur lyckas man med kommunikationen?
 • Använda milstolpar i uppdrag
 • Skapa en enkel tidplan
 • Ta fram kostnaden för uppdraget
 • Arbeta med risker i uppdrag
 • Hantering av ändrade krav

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som har ett behov av att lära dig hur man analyserar och planerar ett relativt enkelt arbete. För dig som har till uppgift att hantera ett arbete av mer komplex och omfattande natur, rekommenderas en utbildning för projektledare.

Förkunskapskrav

Inga

Språk

SE/EN

Längd

1 dag

PDU

8 PDU

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy