Agil projektledning och Scrum
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Agil projektledning och Scrum.

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett effektivare sätt.  Genom att låta projektet leverera en del i taget kan vi göra snabba förändringar när så krävs. Fördelarna är många, oavsett tillämpningsområdet för dina projekt.

I denna utbildning går vi igenom grunderna i agil projektledning och scrum som är den vanligaste metodiken inom området. Det går utmärkt att kombinera arbetssättet med XLPM.

Efter utbildningen kommer du att:  

 • Förstå principer, roller och processer i agil projektledning och Scrum
 • Veta hur du kan kombinera agilt arbetssätt och Scrum med traditionell projektmetodik och plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst.
 • Känna till fördelarna med agil projektledning, men också fallgroparna
 • Kunna axla rollen som agil projektledare eller Scrummaster.

 

Kursbeskrivning

Det agila arbetssättet har andra krav på färdigheter och skiljer sig från traditionell metodik. För att förstå det fullt ut kommer vi att diskutera också de underliggande tankarna från Lean.

Ett värdefullt och mycket uppskattat moment i utbildningen är det övningsprojekt som ger deltagarna möjlighet utforska sina nya roller och vara en del av ett Scrum-team.

Du lär att dig göra en fungerande projektplan i en förändringsbenägen miljö, och hur du skapar transparens i uppföljning och progressrapporter. Arbetssättet kan användas inom de flesta områden, och med stöd av fallstudier från det verkliga livet kommer du att lära dig vad du ska ta hänsyn till inom olika områden.

Du lär känna fördelarna med agilt arbete och Scrum, men vi diskuterar också utmaningarna och uppmärksammar några vanliga fallgropar.

Avslutningsvis får du en översikt hur agilt arbetssätt kan implementeras i stora och komplexa organisationer genom en standard, Scaled Agile Framework (SAFe)

Moment

 • Roller och processer (med övningsprojekt)
 • Utmaningar och fallgropar
 • Tillämpning inom olika områden
 • Lean, Agile, Scrum och XP
 • Scrum i en projektlivscykelmodell
 • Scaled Agile
 • Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Uppföljning och rapportering
 • Distribuerade och virtuella team
 • Datorverktyg till stöd för agilt arbete
 • Information om PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

 

Målgrupp

Kursen kräver inga förkunskaper och är lämpad för alla i en organisation som eftersträvar eller redan tillämpar ett agilt arbetssätt.

Förkunskapskrav

Inga

Språk

Undervisning: EN/SE

Kursmaterial: EN

Längd

3 dagar

PDU (Professional Development Units)

24 PDU

Vad tycker andra?

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy