Utbildningar inom projekt
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Utbildningar för lyckade projekt!

Med ett medelbetyg på våra utbildningar på över 4,7 av 5 och mer än 25 år i branschen så ser vi fram emot att hjälpa er projektverksamhet till nästa nivå.

Anmälningssida

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin projektledning, sitt ledarskap och sin struktur och styrning och det gör vi genom vårt koncept som vi kallar för Project Excellence som bygger på fyra delar; Förändringsledning, Coaching, Verktyg och Utbildning. Tillsammans lägger de grunden för framgångsrika projekt och projektverksamheter.

Klassrum, online eller e-learning? – välj det som passar dig

Vi erbjuder både kundspecifika och öppna utbildningar samt e-learning inom projektledning, ledarskap och affärsmannaskap för alla roller i projektorganisationen. Vi har flera kunniga och eftertraktade lärare som blandar teori och praktik med exempel från verkligheten och anpassar uppgifter och inriktning efter ert behov.

Kundanpassat eller öppna kurser?

Våra utbildningar går att sätta samman efter ditt organisations specifika behov, i kombination med våra övriga tjänster inom Project Excellence, eller separat för dig som enskild projektledare. Vi erbjuder också öppna kurser för dig som vill gå en kurs tillsammans med kursdeltagare från andra organisationer.

Önskar du gå en utbildning i projektledning, ledarskap och fördjupning inom styrning av projektverksamheter då har hittat rätt. Se hela utbudet här.

Vägen till ett lyckat projekt

Grundutbildning för projektledare
Här lär du dig grunderna i en projektmetodik och hur du analyserar, planerar genomför, följer och överlämnar ett projekt.
Läs mer här. Boka här.

Att leda ett uppdrag
Att leda uppdrag eller projekt – vad är egentligen skillnaden? Lär dig grunderna i att leda ett enklare uppdrag på ett effektivt och organiserat sätt.
Läs mer här. Boka här

Grundutbildning för projektmedlemmar
Lär dig grunderna i hur du som projektmedlem på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat projekt.
Läs mer här. Boka här.

Fortsättningskurs: Projektplanering och styrning
I den här kursen repeterar vi och går djupare i den planeringsteknik för uppdrag och projekt som introducerats i grundutbildningen för projektledare och i att leda ett uppdrag.
Läs mer här. Boka här.

Fördjupningskurs: Riskhantering
Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt projekt? Lär dig professionell riskhantering för att bli mer framgångsrik i din projektledning.
Läs mer här. Boka här.

Fördjupningskurs: Kravhantering
Under denna utbildning lär du dig ett strukturerat arbetssätt för kravhantering som underlättar kommunikation och informationshantering både inom organisationen och med externa intressenter.
Läs mer här. Boka här.

Microsoft Project-utbildning
Lär dig fördelarna med MS Project, ett kraftfullt projektledningsverktyg som hjälper dig att leda projektet i mål på utsatt tid, med rätt resurser och med goda resultat.
Läs mer här. Boka här.

Att arbeta agilt

Agil projektledning – Scrum i projekt
I denna utbildning går vi igenom grunderna i agil projektledning och scrum, som är en av de vanligaste teknikerna inom området. Det går utmärkt att kombinera arbetssättet med modellstödet XLPM.
Läs mer här. Boka här.

Introduktion till Agil projektledning och Scrum
På utbildningen går vi igenom hur agilt arbetssätt och scrum kan kombineras med en traditionell projektmetodik och hur det kan tillämpas i ett projekt eller program där du kan plocka ut de delar som skulle kunna passa dig och ditt projekt/program allra bäst.
Läs mer här. Boka här.

Utveckla ditt ledarskap

Ledarskap i projektorienterad verksamhet
Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.
Läs mer här. Boka här.

Att leda virtuella team
Sitter ditt projektteam utspritt på olika platser? Lär dig hur du på bästa sätt håller ihop ditt team och motiverar de som du inte har möjlighet att träffa så ofta.
Läs mer här. Boka här.

Effektiva team med hjälp av feedback
Lär dig hur du kan använda feedback som verktyg för att utveckla människor genom att använda ett positivt och aktivt sätt att kommunicera som får dem att växa och känna sig uppskattade.
Läs mer här. Boka här.

Att nå en vision och önskade effekter

Bli framgångsrik som projektägare / sponsor
Hur aktiv är du i din styrande roll? Agerar du som sponsor på det sätt som förväntas av dig? Sitter du i en styrgrupp eller arbetar du i den? Lär dig vad som förväntas av dig i dina olika roller för att styra ditt projekt mot framgång!
Läs mer här. Boka här.

Linjechefers roller i projekt
Lär dig hur du som linjechef på bästa sätt hanterar dina olika roller i ett projekt för att på bästa sätt stödja projektet genom hela livscykeln.
Läs mer här. Boka här.

Portföljledning
Den här kursen ger dig metoder för att du på ett strukturerat och effektivt sätt ska säkerställa att organisationen på ett medvetet och transparant sätt förvaltar de resurser man har på ett så bra sätt som möjligt.
Läs mer här. Boka här.

Stora projekt/Programledning
Delprojekt eller del av ett program? I en organisation bedrivs det dagliga, löpande arbetet samtidigt som utvecklande eller förändrande arbete. Lär dig om ett stöd för hur beslut fattas om vad organisationens begränsade resurser ska göra, och när.
Läs mer här. Boka här.

Effektivisera ditt projektkontor
I den här utbildningen får du och ditt företag de rätta verktygen för att på ett systematiskt och strukturerat sätt starta ett, och/eller effektivisera ert nuvarande projektkontor.
Läs mer här. Boka här.

Att förändra en verksamhet

Förändringsledning
Människans naturliga reaktion på förändring är initialt motstånd. Många förändringsarbeten når aldrig de effekter som önskades, en anledning till det är att utmaningarna har underskattats och att förändringen inte hanterats på ett strukturerat sätt. I arbetet med strukturerad förändringsledning är fokus att skapa positiva beteendeförändringar genom att få individer att själva vilja ändra sitt beteende.

Andra sätt att lära

E-learning
Som ett komplement till traditionell klassrumsutbildning erbjuder Semcon ett just in time-upplägg där du kan lära dig mer om projektets delar när och var du vill via din telefon, dator eller surfplatta. E-learning är ett kostnadseffektivt utbildningsalternativ för dig som vill sprida kunskapen till många. Kontakta oss för att veta mer.

XLPM Online
Semcons projektmetodik XLPM, Excellence in Project Management, är en projektmetodik som är enkel att använda för alla typer av organisationer – liten som stor, statlig, kommunal eller privat. Metodiken innehåller modeller för att styra och leda uppdrag, projekt, program, initiativ och portföljer. Den ger dig också tillgång till mallar för det dagliga arbetet såväl som verktyg för att nå framgång för dina projekt.

Certifiera dig

Certifiering inom XLPM
Du kan certifiera dig inom XLPM, en generell metodik för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning, där kunskaper inom metodiken prövas. Följande certifieringar finns:
• Projektledning i XLPM
• XLPM Agile Professional

I samband med utbildning erbjuds certifiering till ett reducerat pris.

Utveckla din kompetens med Semcon Project Academy – som ett komplement till våra lärarledda utbildningar erbjuder vi en digital e-learningakademi. Här finns kurser som anpassas efter dina kunskapasbehov i fyra moduler och 11 separata kurser.

Vi har samarbete med Projektforum och vår grundutbildning för projektledare är IPMA-registrerad och ger en utmärkt grund inför kommande IPMA-certifiering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy