Utbildningar inom projekt
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Stort urval av utbildningar för framgångsrika projekt.

Anmälningssida

Fyra delar för lyckade projekt

Vårt erbjudande inom Project Excellence bygger på fyra delar; Förändringsledning, Coaching, Verktyg och Utbildning. Tillsammans lägger de grunden för framgångsrika projekt.

Vi erbjuder både kundspecifika och öppna utbildningar som klassrumsutbildning och e-learning inom projektledning, ledarskap och affärsmannaskap för alla roller i projektorganisationen. Alla tre områden är viktiga för att lyckas med projekt i en organisation. Våra utbildningar går att sätta samman efter ditt företags specifika behov, i kombination med våra övriga tjänster inom Project Excellence, eller separat för dig som enskild projektledare.

Våra lärare blandar teori och praktik med exempel från verkligheten och anpassar uppgifter och inriktning efter ert behov. Vi har även ett flertal specialframtagna preparandutbildningar för dig som planerar att certifiera dig inom ett projektrelaterat område.

Vi har samarbete med Projektforum och vår grundutbildning för projektledare är IPMA-registrerad och ger en utmärkt grund inför kommande IPMA-certifiering. https://projektforum.se/

Läs mer om utbildningarna nedan, besök vår anmälningssida direkt om du vet vilken utbildning du vill gå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning

Vill du utveckla din kompetens inom de verktyg och metoder som är nödvändiga för effektivt och flexibelt projektarbete? Inom ramen för detta område finns flera olika nivåer och fördjupningsområden att välja mellan.

Grundutbildning (XLPM) för projektledare
Lär dig grunderna i hur du som projektledare på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat projekt.

Grundutbildning (XLPM) för projektmedlemmar
Lär dig grunderna i hur du som projektmedlem på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat projekt.

Agil projektledning – Scrum i projekt 
I denna utbildning går vi igenom grunderna i agil projektledning och scrum som är den vanligaste metodiken inom området. Det går utmärkt att kombinera arbetssättet med XLPM.

Introduktion till Agil projektledning och Scrum
På utbildningen går vi igenom hur agilt arbetssätt och scrum kan kombineras med en traditionell projektmetodik och hur det kan tillämpas i ett projekt eller program där du kan plocka ut de delar som skulle kunna passa dig och ditt projekt/program allra bäst.

Projektplanering och styrning
Bli en vassare projektledare med bättre planering. Med denna kurs får du kraftfulla verktyg för att leda projektet mot framgång.

Microsoft Project virtuellt klassrum
Lär dig fördelarna med MS Project, ett kraftfullt projektledningsverktyg som hjälper dig att leda projektet i mål på utsatt tid, med rätt resurser och med goda resultat.

Riskhantering i projekt
Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt projekt? Lär dig professionell riskhantering för att bli mer framgångsrik i din projektledning.

Att leda ett uppdrag
Att leda uppdrag eller projekt – vad är egentligen skillnaden? Lär dig grunderna i att leda ett uppdrag på ett effektivt och organiserat sätt.

Kravhantering
Under denna utbildning lär du dig ett strukturerat arbetssätt som underlättar kommunikation och informationshantering både inom bolaget och med externa intressenter.

Utveckla styrningen av din projektverksamhet

Här ligger fokus på hur du affärsmässigt närmar dig ett projekt genom att sätta kundnyttan först och fördela och prioritera resurserna optimalt. Här lär du dig också att bedöma affärsmöjligheter som ligger i linje med ditt företags strategier.

Bli framgångsrik som projektägare / sponsor
Hur aktiv är du i din styrande roll? Agerar du som sponsor på det sätt som förväntas av dig? Sitter du i en styrgrupp eller arbetar du i den? Lär dig vad som förväntas av dig i dina olika roller för att leda ditt projekt mot framgång!

Portföljledning
Den här kursen ger dig metoder för att du på ett strukturerat och effektivt sätt ska kunna skapa den optimala portföljen.

Programledning
När passar det egentligen bättre att tillämpa arbetsformen för program istället för projekt? I denna utbildning lär du dig hur du kan styra och leda de riktigt stora projekten genom att tillämpa strukturen för program.

Linjechefers roller i projekt
Lär dig hur du som linjechef på bästa sätt hanterar dina olika roller i ett projekt för att på bästa sätt stödja projektet genom hela livscykeln.

Effektivisera ditt projektkontor
I den här utbildningen får du och ditt företag de rätta verktygen för att på ett systematiskt och strukturerat sätt starta ett, och/eller effektivisera ert nuvarande projektkontor.

Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet

Vill du leda dig själv och andra till strålande resultat? Genom god förståelse för gruppdynamik, tydlig kommunikation och gemensamma mål kan du nå nya nivåer!

Human skills för projektorganisationer
Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.

Att leda virtuella team
Sitter ditt projektteam utspritt på olika platser? Lär dig hur du på bästa sätt håller ihop ditt team och motiverar de som du inte har möjlighet att träffa så ofta.

Effektiva team med hjälp av feedback
Lär dig hur du kan använda feedback som verktyg för att utveckla människor genom att använda ett positivt och aktivt sätt att kommunicera som får dem att växa och känna sig uppskattade.

Certifiera dig

Certifiering inom XLPM
Du kan certifiera dig inom XLPM, en generell metodik för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning, där kunskaper inom metodiken prövas. Följande certifieringar finns:
• Projektledning i XLPM
• XLPM Agile Professional
I samband med utbildning erbjuds certifiering till ett reducerat pris.

Utveckla din kompetens med Semcon Project Academy
Som ett komplement till våra lärarledda utbildningar erbjuder vi en digital e-learningakademi. Här finns kurser som anpassas efter dina kunskapasbehov i fyra moduler och 11 separata kurser.

Omdömen från tidigare deltagare

Kontakt

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy