Tydlighet och effektivisering med ny projektmetodik för Göteborgs Stad
Välj marknad
Dela denna sida på

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Tydlighet och effektivisering med ny projektmetodik.

Tydligare beslutsfattande, smartare koordination mellan projekten och effektivisering genom gemensamma arbetssätt mellan avdelningarna. Vinsterna har blivit många efter att Semcon hjälpt Stadsfastighetsförvaltningen (f.d Lokalförvaltningen) i Göteborgs Stad att implementera projektmetodiken XLPM.

Semcons Project Excellence-team har sedan 2015 jobbat med att förbättra projektverksamheten i Göteborgs Stads byggande förvaltningar, såsom Fastighetskontoret, Trafikkontoret, m.fl. Under 2022 var det Stadsfastighetsförvaltningens tur att införa Semcons egen projektmetodik XLPM. Stadsfastighetsförvaltningen jobbar till exempel med nybyggnationer och förvaltning av förskolor, skolor och äldreboenden och har drygt 600 anställda och kan ha så många som 800 stora projekt igång samtidigt.

Vi såg att förvaltningen hade många duktiga projektledare som effektivt drev sina enskilda projekt men att koordinationen mellan dem saknades. Genom att införa portföljstyrning har verksamheten fått ett lyft och kan dra nytta av smarta synergier för att spara tid och pengar.

Magnus Bäckström, projektledare på Semcon

Portföljstyrning för ökad effektivitet

Portföljstyrning innebär att en verksamhets alla projekt koordineras av ett antal portföljledare. Tack vare det nya arbetssättet kan Stadsfastighetsförvaltningen gå snabbare framåt med flera projekt samtidigt och dessutom göra smartare upphandlingar eftersom man nu har en annan helhetssyn kring behoven.

Ett annat problem, som inte är ovanligt i större och politiskt styrda organisationer, var en otydlighet kring vem som bestämmer vad. Med hjälp av XLPM blir det tydligare när i processen beslut tas och av vilken funktion. Det leder bland annat till en bättre arbetsmiljö med mindre frustration.

– Göteborgs Stad står inför en period av fler nya satsningar i projektform än på länge. Detta betyder mer arbete över organisationsgränserna både inom staden men också med parter utanför vår organisation. Det är viktigare än någonsin att få förutsättningar att samarbeta bra och enhetligt med projekt, både internt och externt. Semcon har stöttat många av våra stadsbyggande förvaltningar i arbetet och har med stor erfarenhet från projektverksamheten och förståelse för stadens behov tagit sig an uppgiften, säger Maria Hagberg, avdelningschef för utveckling och styrning på Stadsfastighetsförvaltningen.

Utgångsläge på Lokalförvaltningen:

  • Otydliga beslutsstrukturer för projekt
  • Bra på att driva enskilda projekt (saknade dock överblick)
  • Avsaknad av gemensamma arbetssätt för projekt mellan avdelningarna

 

Semcons leverans:

  • Tydlighet kring vem som bestämmer vad
  • Infört styrgrupper
  • Infört portföljstyrning
  • Förtydligad avvikelsehantering
  • Gemensamt arbetssätt med övriga byggande förvaltningar

 

Rustade för ny organisation
Vid årsskiftet 2022/2023 genomförde Göteborgs Stad en större omorganisation och tack vare implementeringen av ett nytt sätt att jobba med projekt står Stadsfastighetsförvaltningen bättre rustade för samgående med andra delar av organisationen.

Vi på Semcon hoppas kunna fortsätta stötta ännu fler verksamheter inom Göteborgs Stad att förbättra projektverksamheten framöver.

Magnus Bäckström, projektledare på Semcon

Kontakt

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy