Tjänster inom Project Excellence
Välj marknad
Dela denna sida på

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Tjänster inom Project Excellence.

Det krävs mer än en dröm för att gå från idé till genomförande.

Vi är ett entusiastiskt snabbt växande team på Semcon som tillsammans med våra kunder vill bidra till framgångsrika projekt.

Vårt förhållningssätt och erbjudande kring projekthantering utgår från ett helhetstänk som vi kallar Project Excellence. Det är en inställning som tar ett större grepp kring hela organisationen, och tillämpar inte bara en enskild teknik. Det är ett sätt att tänka och arbeta på som måste börja på ledningsnivå och ta ett helhetsgrepp på alla nivåer i en organisation.

Våra tjänster innefattar bland annat:

 • Mognadsanalys
 • Riskhantering
 • Värdeanalys
 • Kravhantering
 • Projektrevision
 • Coaching och mentorskap
 • Projektkontor
 • Projektmetodik implementation
 • Att driva program
 • Att införa portföljsstyrning
 • Att utveckla styrgrupper
 • Planeringsworkshop

Kontakt oss för att veta mer

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Related materials

Get in touch with this guy