Snabb kartläggning av resurser & flaskhalsar
Välj marknad
Dela denna sida på

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Snabb kartläggning av resurser & flaskhalsar.

Det finns många lägen där brist på tid, resurser och rätt underlag gör det nästintill omöjligt att ta rätt beslut. Samtidigt kan vi inte undvika vägskälen som påverkar både vårt nuläge och vår framtid. Semcon och Velocity Management Group (VMG) erbjuder gemensamt att ta fram ett snabbt beslutsunderlag för att få grepp om resurssituationen och flaskhalsar i er projektverksamhet.

Inom en vecka efter vårt första möte kommer det att finnas ett underlag framme att börja diskutera och ta beslut utifrån. Vi vill se till att organisationer får fram en så tydlig bild av sin kapacitet och sina begränsningar som möjligt.

Lars Peterson, VD på Velocity Management Group

Identifiera flaskhalsar direkt

Semcons väletablerade projektmetodik XLPM i kombination med verktyget Velocity hjälper kunderna att få fram ett logiskt beslutsunderlag – med fokus på de samspel som är kritiska för verksamheten. Det ger tillgång till en kartläggning som tydligt visar på flaskhalsar kopplade till både tid och personalresurser som skapar begränsningar.

Kombinationen av Semcons XLPM och verktyget Velocity ger både den information du behöver för att fatta beslut idag och en stabil grund att bygga vidare på under lång tid framöver.

Mikael Klein Velderman, Senior Project Management Consultant på Semcon

Till handling när det behövs

Tillsammans kan vi säkerställa att våra kunder bland annat får ett helhetsgrepp om resursplaneringen och projekten. Få tillgång till metoder för att snabbt kunna göra scenarier och konsekvensanalyser och sedan hantera utmaningar som till exempel flaskhalsar och leveranstider som måste kortas. Det gör att man snabbare kan gå från beslut till handling, istället för att hamna i tidskrävande arbete med prioritering och koordinering.

Det långa och korta perspektivet

Med expertisen som både Semcon och VMG erbjuder får våra kunder på kort tid fram ett tydligt underlag. Därefter kan metodiken och verktygets algoritmer fortsätta användas för att successivt förbättra förmågan även på lång sikt. På så vis kan man styra upp det mest akuta och få koll på läget, samtidigt som förutsättningar skapas för att stegvis bygga upp projektförmågan.

En helhetsbild över resursbehov för projektstyrning

Vi vill hjälpa våra kunder med att få en objektiv överblick av resurssituationen. Och på så vis få bättre förutsättningar att klara av sina åtaganden på leveranser. Semcons och VMG:s gemensamma metod går ut på att först kartlägga situationen här och nu. Detta följs av att projekt rangordnas rätt med hänsyn till verksamhets resurser. I och med detta kan flaskhalsarna förbättras och genomflödet av samtliga projekt ökar.

Kontakt

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Mer om att driva projekt

Get in touch with this guy