Certifiering inom XLPM
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Certifiering inom XLPM.

Semcon erbjuder certifiering inom XLPM (en generell metodik för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning) där kunskaper inom metodiken prövas.

Följande certifieringar finns:
• Projektledning i XLPM (60 minuter, 75 frågor, godkänt vid 80% rätta svar)
• XLPM Agile Professional (60 minuter, 70 frågor, godkänt vid 75% rätta svar) Certifiering i agil projektledning i kombination med traditionell projektmetodik.

I samband med utbildning (i anmälningsformuläret) erbjuds certifieringen till ett reducerat pris. Testet är också enklast att klara när man har utbildningen i färskt minne.

• När certifieringen är beställd kommer ett e-postmeddelande med information om inloggning till testet. Språkvalet svenska eller engelska görs vid inloggningen.
• Certifieringen är tidsbegränsad. Tiden som är kvar visas och det går inte att pausa testet. Certifieringen räknas som avslutad när alla frågor är besvarade eller då tiden har löpt ut.
• Resultatet godkänt eller icke godkänt erhålls efter avslutat test.
Om resultatet av certifieringen är godkänt erhålls en länk till certifikatet för utskrift samt information om hur certifikatet kan läggas till i LinkedIn-profilen. Certifikatnumret är unikt.

Vid ett icke godkänt resultat, eller om tiden löper ut, ges ytterligare ett försök till certifiering. Detta görs genom att logga in igen med samma uppgifter som vid första försöket. Om även det andra försöket ger ett icke godkänt resultat ges inga fler försök om inte beställningsrutinen görs om.

OGILTIGFÖRKLARANDE AV CERTIFIKAT
Om klagomål framförs på bäraren av certifikatet, på grund av att denne inte agerar i enlighet med metodiken i det certifierade området i XLPM, förbehåller sig Semcon rätten att markera det aktuella certifikatet som ogiltigt.

Kontakt

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy