XLPM: vår egen projektmetodik
Dela denna sida på

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

XLPM: vår egen projektmetodik.

Stegen till smartare projekt

Vår bas för att leverera marknadsledande tjänster inom projektledning är vår egen metodik XLPM – Excellence in Project Management. Utifrån denna metodik hjälper vi våra kunder att lyckas med sina projektaktiviteter steg för steg. Ni kan detaljerat följa steg för steg i processen och det finns tydliga avstämningspunkter både gällande ansvar och ekonomi genom projektet. Allt för att säkerställa att uppsatta mål avseende kostnad, kvalitet och tid uppnås.

Semcons projektmetodik – XLPM innehåller:

  • Modeller för att styra och leda uppdrag, projekt, program, initiativ och portföljer
  • Stöd, checklistor och verktyg för vad som ska göras av modellernas olika roller, t.ex. projektledare, projektmedlem och projektsponsor
  • Mallar för det dagliga projektarbetet
  • Verktyg för att nå framgång med sina projekt men även för att välja rätt projekt att genomföra för att uppnå verksamhetens mål

Certifiering inom XLPM

Semcon Project Excellence erbjuder certifiering inom XLPM (en generell metodik för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning) där kunskaper inom metodiken prövas.

E-learning inom XLPM

En licens på XLPM Online gör det även möjligt att köpa till e-learning om metodiken.

Utbildning genom våra e-learningmoduler är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en baskunskap inom XLPM för alla i organisationen. De fungerar också utmärkt som förberedelse inför våra mer omfattande, populära lärarledda utbildningar eller som en uppfräschning av projektledningskunskaper.

I dagsläget finns följande moduler:

  • Introduktion till XLPM
  • Introduktion till XLPM för projektmedlemmar
  • Introduktion till XLPM för projektsponsorer och –styrgrupper

Vill du få kontinuerliga uppdateringar från oss?

Kontakt

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy