Effektivisera verksamheten med en gemensam projektkultur
Välj marknad
Dela denna sida på

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Effektivisera verksamheten med en gemensam projektkultur.

I början av 2019 påbörjade det kommunalt ägda bolaget Nacka vatten och avfall ett arbete, med målet att effektivisera sin projektverksamhet och nå en ny nivå av projektmognad – där Semcon hade en rådgivande roll under hela resan.

Nacka vatten och avfall är ett helägt bolag av Nacka kommun. De levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka. Verksamheten var i behov av en tydlig modell som guidar dem igenom de projekt de genomför – och då föll valet på Semcons projektmetodik XLPM.

Mognadsanalys & kartläggning

Den första aktiviteten som Semcon genomförde tillsammans med bolaget var en mognadsanalys. Genom bland annat intervjuer med olika yrkesroller, som verksamhetschefer, projektledare och mottagare kunde man kartlägga den övergripande mognadsnivån hos Nacka vatten och avfall och en tydlig plan framåt.

Nacka vatten och avfall har gjort ett väldigt ambitiöst arbete. Nu är det viktigaste att få med sig hela verksamheten i det och fortsätta dialogen internt.

Christina Lindvall Sumar, ansvarig projektledningskonsult på Semcon

Ambassadörer inom verksamheten

Semcon genomförde ett antal utbildningstillfällen och workshops, anpassade för olika yrkesroller. Det gjordes även vissa mindre anpassningar av projektmetodiken för att den skulle passa specifikt för Nacka vatten och avfall. I det här arbetet utsågs XLPM-coacher inom verksamheten, som ett internt stöd under införandet av metodiken. Deras uppdrag är att agera bollplank och ge vägledning till alla i verksamheten som behöver stöd i arbetet.

Vi har påbörjat arbetet med att konkretisera hur vi ska jobba under varje projektfas. Steg för steg arbetar vi bort ad hoc-lösningar och arbetar mot en projektkultur där alla pratar samma språk.

Louise Rosqvist, Projektledare på Investering, Nacka vatten och avfall

Semcon gav bolaget stöd i form av:

  • Mognadsanalys
  • Plan för implementering av XLPM
  • Interna utbildningar och workshops
  • Anpassningar av XLPM-metodiken
  • Uppföljning

Kontakta oss

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Mer på temat

Get in touch with this guy