Effektiva projekt för Gävle kommun
Dela denna sida på

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Effektiva projekt för Gävle kommun.

Gävle kommun och Semcon har samarbetat kring projektmetodiken XLPM under många år. År 2017 hade sektorn Livsmiljö Gävle nått en nivå av projektmognad då metodiken skulle kopplas ihop med hur verksamheten faktiskt genomför investeringsprojekt i praktiken.

Jag är väldigt stolt över organisationens arbete och engagemanget som har funnits. Och i det här arbetet har Semcon varit ett otroligt stöd.

Jan Karlgren, Teknisk chef på Gävle kommun

Sektorn Livsmiljö är kopplad till Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle, en nämnd som har det politiska ansvaret för verksamheter inom samhällsbyggnad, som bland annat lantmäteri- och bygglov, allmänna platser samt vägar och trafiksäkerhet. Sektorn hade sedan tidigare den teoretiska kunskapen kring Semcons projektmetodik XLPM. Utmaningen nu var att översätta den till ett konkret sätt att arbete med metodiken i praktiken.

Ett holistiskt perspektiv

Christina Lindvall Sumar är ansvarig projektledningskonsult på Semcon och har arbetet för kommunen i nära tio år. Hennes roll den här gången blev att navigera sektorn Livsmiljö Gävle under utvecklingsarbetet, stödja hur verksamheten arbetar i de tidiga skedena för att bygga initiativ, förstudier utifrån krav och behov, samt att kvalitetssäkra processen. Sektorn arbetade tillsammans med Semcon för att få ihop hela flödet – deras investeringsprocess och koppling till XLPM samt skapa en bestående förändring i verksamheten.

Syftet med arbetet var att tydliggöra vad verksamheten kan utföra samt stödja ledningen i att få ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att det sker en samplanering av ekonomi, resurser, av allt arbete som ingår i en investering och har beroenden.

Christina Lindvall Sumar, ansvarig projektledningskonsult på Semcon

Sammanföra teori och praktik

En viktig del av arbetet har kretsat kring de stödsystem som sektorn har implementerat och gjort tillgängliga för hela verksamheten. Systemen spelar nu en mycket viktig roll i att synliggöra tillämpningen av metodiken, dess roller och varje projektfas – så väl som att göra dokumentationen för respektive projekt lättillgänglig.

Semcon gav sektorn stöd i form av:

  • Granskade (kvalitetssäkrade) kartlagda processer, gränssnitt och intressenter
  • Interna anpassade utbildningar
  • Anpassningar av XLPM-metodiken
  • Löpande rådgivning och coachning
  • Uppföljning

Kontakt

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy