Project Excellence
Dela denna sida på

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Project Excellence by Semcon.

Projektmetodik Utbildningar Tjänster Konsulter

Vårt erbjudande till våra kunder utgår från ett helhetstänk som vi kallar Project Excellence. Vi vänder oss till projektorienterade verksamheter, av alla storlekar och alla branscher. Vårt erbjudande tar ett helhetsgrepp som berör alla individer och alla nivåer i organisationen. Vi erbjuder tjänster, utbildningar och modellstöd för uppdrags- projekt- program och portföljledning.

Vi förstår era utmaningar

Vi kan hjälpa er att utveckla och effektivisera er projektverksamhet. Vi baserar vårt erbjudande av tjänster och utbildningar på en väl dokumenterad metodik, XLPM – Excellence in Project Management. Våra kunder kan välja att använda vår metodik eller att bara se den som en tydlig beskrivning av vår erfarenhet och kompetens.

Vi har arbetat inom detta område sedan början av 90-talet och har följt utvecklingen av projektverksamheter i många organisationer i alla sorters verksamheter. Utmaningarna är ofta de samma. De flesta känner igen problemställningarna.

  • Fattas beslut om löpande och tillfälligt arbete baserat på verklig koppling till organisationens strategiska planer?
  • Fattas beslut om start av nya, och ändringar i pågående, initiativ baserat på verklig kunskap om uppnådda nyttor och effekter?
  • Fattas beslut i uppdrag, projekt och program baserat på verkliga underlag och kan begränsningar i genomförandeförmågan hanteras?
  • Fattas beslut om medel och resurser baserat på verklig tillgång, planer och behov?
  • Utvecklas organisationens projektkultur, inklusive individers, teams och ledares nöjdhet och kontinuerliga lärande, förutsägbart och i önskad riktning?

Våra tjänster

Vårt stora utbud av kompetensutvecklingserbjudanden och tjänster, utvecklade baserat på erfarenheter från många år av arbete inom detta område, kommer att ge er det stöd ni behöver. Vi har även ett stort antal tjänster där vi kan stötta er i den löpande verksamheten.

Certifering

Vi erbjuder praktiska certifieringar som ni kan använda för att säkerställa och verifiera att ni uppnår de effekter av förändringsarbetet som ni planerat. Våra olika certifieringar sker online och kan genomföras när det passar. Läs mer om certifiering inom XLPM här.

Samarbeten

Vi samarbetar idag med flera leverantörer av verktygsstöd för att hantera projektverksamheten. Vi kan tillsammans med dessa leverantörer säkerställa att ni kan dra full nytta av vår metodik.

Tillsammans blir vi ännu starkare och genom våra samarbeten kan vi tillgodose alla era behov.

Våra konsulter

Vi kan hjälpa med det stöd som behövs i din organisation oavsett om det gäller stora komplexa projekt eller mindre uppdrag/projekt. Semcon har projektledare med erfarenhet från olika branscher vilket gör att vi kan hjälpa er med rätt kompetens för era specifika utmaningar.

Lång och dokumenterad erfarenhet

Många av våra medarbetare har arbetat inom detta område sedan början av 90-talet. Vi har arbetat med statlig, kommunala och privata verksamheter, i Sverige men även i stora delar av världen. Våra kunder är och har varit stora, mellanstora och små. Vi har erfarenhet av sälj, installation, IT, bygg och anläggning, Life science, interna förändringar och många andra verksamhetsområden.

Vår kompetens sträcker sig från arbete med små uppgifter, via uppdrag, projekt, program, effekthemtagning och portfölj. Vi har hjälpt till att utveckla befintliga verksamheter och vi har även hjälpt till att införa strukturerade arbetssätt i verksamheter som saknat det.

Utvalda case studies

Varför välja Semcon

Semcon är ett konsultföretag som funnits i drygt 40 år och har drygt 2000 medarbetare fördelade på 40 platser världen över. Semcons filosofi är att designa och utveckla produkter och digitala tjänster som är bra för planeten, för människor och för organisationers ekonomiska resultat. Vi som jobbar med Project Excellence lever efter samma filosofi när vi hjälper organisationer att växa i sin projektverksamhet. Våra medarbetare finns på många platser i Sverige och vi har hela Sverige och världen som vår arbetsplats.

Ta kontakt med någon av våra kunniga och erfarna medarbetare om du vill veta mer om vårt erbjudande och hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Kontakt

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Mer om Project Excellence

Get in touch with this guy