Project Excellence
Dela denna sida på

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Framgångsrik projektledning.

Vårt förhållningssätt och erbjudande kring projekthantering utgår från ett helhetstänk som vi kallar Project Excellence. Det är en inställning som tar ett större grepp kring hela organisationen, och tillämpar inte bara en enskild teknik. Det är ett sätt att tänka och arbeta på som måste börja på ledningsnivå och ta ett helhetsgrepp på alla nivåer i en organisation.

Även om arbete i projektform är vanligt är det långt ifrån alla projekt som får lyckat resultat. Semcon har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med processer och metodiker för effektiv projekt- och verksamhetsstyrning.

Projektarbetsformen är en av de vanligaste arbetsformerna i dagens samhälle. Uppskattningsvis 25 procent av världens BNP skapas i projekt, ändå är det bara 30 procent av alla projekt som ros i hamn. Alldeles för många stöter på problem, tar fel kurs eller går under. Med stora förluster i tid, pengar och engagemang som följd.

På Semcon jobbar vi inte bara i projektform själva, vi utvecklar metodiken bakom och visar våra kunder hur man gör för att höra till de lyckade 30 procenten.

Medveten strategi

På Semcon jobbar vi  med att utveckla metodiken bakom framgångsrika projekt och visar våra kunder hur man gör för att höra till de lyckade 30 procenten. För framgångsrik projektledning är ingen slump; det är en medveten strategi. Det gäller bara att veta var man börjar.

Framgångsrik projektledning handlar om att kombinera det affärsmässiga med de mjuka delarna och hantera erkända tekniker och verktyg som är nödvändiga för framgång. Semcons modell inkluderar såväl de personella resurserna och utbildningen som metodiken och de digitala systemen.

Torvald Brännström, Area Manager Project Excellence

Vår egen projektmetodik

Semcons projektmetodik, XLPM, är utvecklad av oss själva och har testats framgångsrikt i flera organisationer. Metodiken är i linje med gällande ISO-standards och uppdateras två gånger per år enligt dessa standards samt kundernas input. XLPM går på djupet och fungerar för alla branscher och inom både privat och offentlig sektor. Vårt erbjudande innebär en genomgripande förändring och innefattar förändringsledning, projektverktyg, utbildning krishantering och seniora specialister som driver arbetet. Det är den helheten som fått oss och våra kunder att gå mot statistiken och lyckas i projekt efter projekt.

XLPM innebär stöd för både uppdrag, projekt, program och portfölj. Oavsett var din organisation behöver hjälp med eller var ni befinner er i projektmognad, tar vi reda på nuläget och arbetar därefter tillsammans med er vidare för att skapa en plattform att bygga vidare på.

Kontakt

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy