Produktutveckling
Dela denna sida på
Johanna Stenfeldt, Manager Mechanical Design, Product Design Engineering

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Johan Lundström
Area Manager Life Science / Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 66 73 01
Kontakta mig

Experter på produktutveckling.

På vägen från koncept till färdig produkt finns många utmaningar och krav att ta ställning till. På Semcon hjälper vi varje dag våra kunder att göra verklighet av sina idéer. Och skapar innovativa produkter och lösningar som optimerar användarupplevelser med hjälp av ny teknik. Vårt fokus på forskning och UX ger oss möjlighet att kombinera teknik, användbarhet och design på ett unikt sätt.

Produktutveckling idag påverkas av ett antal stora globala trender; hållbarhet, digitalisering och elektrifiering. Den snabba utvecklingen på dessa områden ställer krav på spetskompetens inom respektive område och samtidigt en bred förståelse för olika branscher.

Tack vare vår unika mix av kompetenser kan vi optimera din produkt för produktionen, eftermarknaden och framförallt för användaren.

Johanna Stenfeldt Manager Product Engineering, Engineering & Digital Services

För att möta kraven och hålla kvalitet och fokus under hela resan från koncept till färdig produkt använder vi vår egen projektmetodik, XLPM, med tydliga gater och avstämningspunkter. På Semcon har vi många olika discipliner igång samtidigt och jobbar löpande med virtuell verifiering av exempelvis ljud, vibrationer, hållfasthet och säkerhet. Över 100 kompetenser finns tillgängliga för att göra varje produkt optimal.

Expertis inom produktutveckling:

 

Digitala möjligheter och hållbara material

Dagens snabba utvecklingscykler ställer högre krav på att företag måste utveckla fler och fler modeller till produktionsstandard på allt kortare tid. Semcons utvecklings- och simuleringstjänster gör inte bara att utvecklingen av komponenter och hela produkter går snabbare, vi gör dessutom utvecklingsprocessen betydligt billigare, ökar produktkvaliteten och minimerar utvecklingsriskerna.

Hållbara material är idag en självklar del av kravlistan från de flesta kunder. På Semcon har vi hållbarhetsexperter inom produktdesign som kan hjälpa till att hitta den bästa lösningen för en hållbar produkt.

Smartare mekaniska konstruktioner

Inom produktutveckling ställs det allt högre krav på form, design, säkerhet, kvalitet, användargränssnitt och hållbar utveckling. Smarta och genomtänkta konstruktioner ger inte bara bättre produkter, de är också enklare att producera vilket även sänker produktionskostnaderna.

Vi behärskar de flesta varianter av CAD-, PDM- och CAE-system som finns på marknaden, samt produktionsmetoder och material. Vi kan hantera allting från uppdrag hos kunden till komplexa utvecklingsprojekt som vi driver och ansvarar för från våra egna kontor runtom i världen. För vissa av våra kunder utgör vi hela deras utvecklingsavdelning. Och vi kan dessutom erbjuda expertsupport på de flesta områden inom produktionsutveckling och -metodologi. Vi utbildar också både kunder och ingenjörsstudenter inom just dessa områden.

Kontakt

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Johan Lundström
Area Manager Life Science / Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 66 73 01
Kontakta mig

Jukka-Pekka Mäki
Area Manager Product Engineering, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 40 38 99
Kontakta mig

Case studies

Get in touch with this guy