Produktionsanalys och effektivisering av flöden
Dela denna sida på

Markus Holmberg
Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 667 590
Kontakta mig

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Produktionsanalys och effektivisering av flöden.

När fokus ligger på att få nuläget att fungera så bra som möjligt kan det ibland vara utmanande att lyfta blicken och se det övergripande perspektivet. Men i många produktionsmiljöer finns möjligheter att skapa bättre förutsättningar för operatörerna såväl som effektivisering av flöden och layout. Men hur tar man sig an den typen av förändringsarbete?

Det finns många aspekter av en verksamhet som kan involveras i arbetet för att förbättra och förfina produktionsflöden. Tillsammans med ett antal olika uppdragsgivare har Semcon till exempel genomlyst produktion, lager, logistik och säkerhetsrutiner – för att komma med förslag på relevanta åtgärder.

MÖJLIGHETER MED ROBOTAUTOMATION

I vårt arbete använder vi oss bland annat av de underliggande tankarna inom Lean. Semcon har dessutom kapaciteten att sätta samman team med kompetens som innefattar produktutveckling, automation, mjukvaruutveckling, beräkning, design, produktinformation och mycket mer.

Henrik Lysell, Team Manager på Semcon

En process från analys till utvärdering.

Processen som våra kunder får ta del av innefattar varje steg från den första analysen av nuläget och hela vägen fram till både genomförande och utvärdering. Här kan du få en första inblick kring hur vi strukturerar vår utvecklingsprocess inom produktion:

 • Analys
  I första fasen handlar det om att skapa en samsyn kring förutsättningarna och målbilden för projektet. Här lägger vi grunden för arbetet och bildar oss en gemensam bild av nuläget.
 • Förstudie
  Sedan går vi vidare till att identifiera potentiella möjligheter inom er verksamhet. Då genomförs en behovs- och kravidentifiering
 • Bästa projekt.
  När vi kommer så här långt är det dags att välja ut det bästa projektet att börja med, utifrån resultatet av förstudien. Det definieras genom att exempelvis titta på inom vilka områden man upplever långa ställtider, väntetider mellan moment eller stillestånd.
 • Genomförande.
  Med Semcons kompetens inom bland annat projektledning, mekanisk konstruktion och automation verkställer vi sedan det projekt som har valts ut med hjälp av förstudien.
 • Utvärdering
  När projektet har genomförts inleder vi resultatutvärderingen. Då tittar vi gemensamt på om önskat resultat har uppnåtts. Vi gör en utvärdering av ledtider, ekonomi och av tidplanen för projektet. Vi utvärderar genomförandet och tittar på vårt nästa steg tillsammans.

 

När det är dags att gå vidare till nästa produktionsåtgärd går vi tillbaka till den information och det underlag vi fick fram under den första analysfasen.

Kontakta oss

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Markus Holmberg
Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 667 590
Kontakta mig

Emma Jönsson
Manager PM & QM, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 160 39 22
Kontakta mig

Mer om produktionsutveckling

Get in touch with this guy