Maskinsäkerhet
Välj marknad
Dela denna sida på

Emma Jönsson
Manager PM & QM, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 160 39 22
Kontakta mig

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Maskinsäkerhet.

De företag som prioriterar säkerhet har ofta visat sig vara väldigt framgångsrika. Genom att inte bara se maskinsäkerhet som en bisak vid utveckling och användning av maskiner och produktionsutrustning, utan istället tidigt låta det vara den ledande processen kan allvarliga komplikationer undvikas innan det är för sent.

Att förstå vikten av att arbeta systematiskt med säkerhet innebär att sätta människor före tekniken. På Semcon stöttar vi våra kunder i att nå komplett säkerhet och uppfylla alla relevanta krav och förordningar.

Christopher Herre, maskinsäkerhetsexpert på Semcon

Semcons erbjudande inom maskinsäkerhet baseras på fem faser:

 1. Analys
 2. Kravhantering
 3. Koncept/Design
 4. Implementering
 5. Verifiering och validering

Kompetenser inom maskinsäkerhet

På Semcon har vi kompetenserna som behövs för att hjälpa med:

 • Ta fram tillämpbara direktiv, förordningar och standarder av maskiner och maskinsystem
 • Vägleda kring processer men även ta fram processer för organisationen kring maskiner och CE-märkning/compliance
 • CE inom Life Science,, tillverkande industri, skogsindustri m.fl. både med rena maskinlinjer som med processanläggningar innehållande maskiner, ATEX, PED etc.
 • Gapanalys kring CE-märkning. Kan göras tillsammans med riskbedömning/standardkrav för att få större helhet.
 • Göra gapanalys kring uppfyllnad av ”användning av arbetsutrustningsdirektivet AFS 2006:4” hos slutanvändare. Ex. kontroll utifrån checklista, skapa rutiner, göra riskbedömning.
 • Leda, vägleda eller delta i riskbedömningar
 • Ta fram krav och tolka krav från standarder och direktiv/förordningar
 • Ge support kring funktionssäkerhet och kraven i EN ISO 13849 och andra funktionssäkerhetsstandarder samt utföra design av skyddsfunktioner i enlighet med EN ISO 13849
 • Skapa säkerhetskoncept utifrån de riskreduceringskraven man kommit fram till
 • Utföra säkerhetsdesign, implementering/uppgradering/retrofit
 • Verifiering och validering mot de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet 2006/42/EC
 • Supportera kring validering av skyddsfunktioner i enlighet med EN ISO 13849-2
 • Ta fram bruksanvisning i enlighet med maskindirektivet och standard EN ISO 20607
 • Supportera kring sammanställning av teknisk fil och skapande av EG-försäkran m.m.

Utbildningar inom maskinsäkerhet

Semcon erbjuder support inom maskinsäkerhet och utbildning när så krävs. Utbildningarna fokuserar på CE-märkning och Uppfyllnad av Maskindirektivet men innehållet kan även anpassas efter olika företags specifika behov.

Svenska Institutet för Standarder

Semcon är medlem i den tekniska kommittén för maskinsäkerhet TK/282 hos Svenska Institutet för Standarder (SIS). Medlemmar får information om nya krav, möjlighet att påverka innehållet i standarderna, och chansen att knyta kontakter med de främsta experterna på området i Sverige.

Kontakt

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Markus Holmberg
Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 667 590
Kontakta mig

Emma Jönsson
Manager PM & QM, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 160 39 22
Kontakta mig

Relaterat innehåll till maskinsäkerhet

Get in touch with this guy