Ljud som förhöjer upplevelsen av teknik
Välj marknad
Dela denna sida på
  • Erbjudanden
  • Ljud som förhöjer upplevelsen av teknik

Daniel Tappert
Area Manager Simulation & Digital Twins, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 682 76 71
Kontakta mig

Ljud som förhöjer upplevelsen av teknik.

Det pratas ofta om produkters utseende och känsla. Men hur ofta fokuserar man på hur de låter? Semcons erbjudande inom Product Sound Experience kombinerar vår expertis inom olika områden och skapar en designstrategi som får teknik att låta så bra som möjligt.

Ljud är en viktig del av användarupplevelsen. Med rätt implementering förstärker det produktens varumärkesidentitet genom att påverka användarnas känslomässiga respons. Dessutom kan ljudet förbättra produktens användargränssnitt och optimera informationsflödet, till exempel genom att utgöra en del av multimodala informations- och varningssignaler i bilar.

Att utveckla en produkt med bra ljudkvalitet innebär mer än att bara montera in en högtalare. Det är nödvändigt att fokusera på ljudet under hela utvecklingsprocessen. Semcons erbjudande inom Product Sound Experience innefattar alla verktyg som behövs för att optimera ljudupplevelsen. Allt från inköp av komponenter och akustisk design till ljuddesign och slutlig systemtestning.

Semcons erbjudande inom Product Sound Experience innehåller:

 

  • Elektroakustiska komponenter och inköp
  • Hårdvarudesign
  • Akustisk design och prototyper
  • Telekom och tillbehör
  • Programmering och signalbehandling
  • Psykoakustik
  • Ljuddesign och utvärderingar

Ljuddesign – skapa ljud för olika användarbehov

En del av arbetet med Product Sound Experience är ljuddesignen – metodiken och konstformen att skapa avsiktliga ljud riktade till produktens slutanvändare. Det kräver dock att ljudhårdvaran och den akustiska designen är optimerade för att återge ljudet på ett bra sätt. Därför kan ljuddesign inom Product Sound Experience ses som ”det sista steget” som implementeras när ljudhårdvaran har optimerats.

Ljuddesign är inte längre något som är ”trevligt att ha”, den är ett "måste ha". Den är nödvändig för att särskilja liknande produkter från varandra och som en del i en designstrategi kan den spegla, förstärka eller möjliggöra en ny inriktning för ett varumärke.

Peter Mohlin, Technical Director – Acoustics på Semcon

Som ett resultat av många års forsknings- och kundprojekt har Semcon utvecklat en robust metod för ljuddesign. Metoden bygger på ett iterativt arbetssätt hämtat från visuell design och är empiriskt verifierad i flera publikationer.

Semcons metodologi för ljuddesign:

Många produkter producerar ljud som kan ifrågasättas ur ett användarperspektiv. Med hjälp av Semcons ljuddesignmetodik kan detta förbättras.

Lyssna på ljud som Semcon designat, i det här exemplet en mikrovågsugn:

Kontakt

Daniel Tappert
Area Manager Simulation & Digital Twins, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 682 76 71
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy