Ombyggnad av transformatorstationer
Välj marknad
Dela denna sida på

David Gidlund
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 40 38 15
Kontakta mig

Ombyggnad av Transformator-stationer.

Sedan 2014 har Semcon arbetat med ombyggnad av transformatorstationer, på uppdrag av Vattenfall Services Nordic.

Säkrare elleverans

Många av Sveriges elanläggningar är idag föråldrade, vilket medför att de inte lever upp till de krav på säkerhet som ställs på utrustningen, vad gäller leverans-, miljö eller personsäkerhet. Sedan några år tillbaka pågår en nationell ombyggnad av elkraftsanläggningar såväl som en utbyggnad av elnätet för att uppfylla dagens krav samt möta och bidra till utvecklingen av Sverige.

Pdf guide till vattenkraft

Vattenfalls elkonstruktionsavdelning

Under arbetet för Vattenfall Services Nordic har Semcon tagit rollen som företagets elkonstruktionsavdelning. Fokus för uppdraget, och för de lösningar som Semcon levererar, är att öka säkerheten, tillgängligheten och kontrollen över anläggningen. Sedan 2014 har Semcon utfört liknande projekt på uppdrag av Vattenfall i ett tjugotal olika anläggningar.

Semcons arbetsmetodik

Beroende på syftet med projektet har uppdragen omfattat en rad olika kompetenser från Semcons sida. Det har bland annat handlat om projektledning, tekniskt ansvar, framtagning av rivnings-, montage- och relationshandlingar, montagestöd samt framtagning av beställningsunderlag och genomgång med leverantörer. För att alltid försäkra en framgångsrik leverans har Semcon tagit fram en egen arbetsmetodik. Den syftar till att minska antalet missförstånd i gränsdragningarna mot kund, samtidigt som den stärker vår kund i sin leverans.

Paketleveranser inom substation

Semcon har under många års tid levererat delprojekt inom substation till aktörer ansvariga för totalentreprenader inom ombyggnation av transformatorstationer. Genom att arbeta över hela Sverige får Semcon bred kunskap kring hur olika slutkunder vill att arbetet ska utföras i anläggningen.

Ett långt partnerskap

Vattenfall bygger bland annat distributions- och lokalnät, stam- och regionnät såväl som transformatorstationer och ställverk. Och sedan 2011 har Semcon varit A-leverantör inom vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, värmekraft och eldistribution.

LADDA NER SOM PDF

Relaterat material

Get in touch with this guy