Mednotes – Smart behandling vid rätt tillfälle
Välj marknad
Dela denna sida på

Sara Sjögren
Division Manager Stockholm, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

MEDNOTES: KLOCKAN SOM PRATAR MED DIN LÄKARE.

Optimera behandlingen
Chalmersstudenterna Anton Hallin och Azer Vilic ville hjälpa patienter att få en mer meningsfull roll i sin behandling. Samtidigt ville de skapa ett verktyg som gör det enklare för patienten att förmedla värdefull information till vården. Tillsammans med Semcon och forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet utvecklade de Mednotes.

Lättillgänglig teknik
Lösningen blev en plattform som kombinerar självskattning och insamlad data från patienten via sensorer. Via en smart klocka kan patienten exempelvis göra en uppdatering kopplad till olika typer av symtom, när personen tar sin medicin eller när allmäntillståndet försämras eller förbättras.

– Eftersom patienten är den som känner sin kropp bäst är det värdefullt att enkelt kunna ge dem ett sätt att förmedla den informationen till vården. säger Anton Hallin.

Tanken bakom Mednotes är att den här informationen enkelt ska kunna tas emot av sjukvården för att de ska få en bättre uppfattning om patientens tillstånd. På så vis kommer de bli mer medvetna om när patienten behöver utökat stöd och få ett underlag för att bedöma behov av dosering eller behandling. Utöver informationen som registreras manuellt och automatiskt via klockan kan informationen även nås via Mednotes app och desktopvy.

New Call-to-action

Patienten ska ha möjligheten att lära känna sin sjukdom utan att behöva bli identifierade med sin sjukdom. Därför är det positivt att använda de inbyggda sensorerna i en diskret smart klocka.

Françoise Petersen, handledare från Semcon

En patientgrupp i fokus
Arbetet med Mednotes började med ett fokus på en viss typ av patienter: de 18 000 personer som idag lever med Parkinsons sjukdom i Sverige. Det är en neurologisk sjukdom som påverkar olika patienter på olika sätt. Men fortsättningsvis kommer man även titta på hur plattformen kan underlätta vardagen för andra patienter.
– Med Parkinsons sjukdom och många andra sjukdomar kan patientens tillstånd variera mycket från dag till dag. Det var därför det var så viktigt att hitta en lösning som gör att man kan mäta det aktuella tillståndet för att kunna ge rätt behandling. säger Azer Vilic.

Bättre vård och omsorg

Mednotes nominerades till SveaPriset 2017, som är en tävling med syftet att lyfta fram innovation för bättre vård och omsorg.

Kontakt

Sara Sjögren
Division Manager Stockholm, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy