Fokus på ökad innovation och produktutveckling inom vården
Välj marknad
Dela denna sida på

Anna Nordelöf
Area Manager Quality Management Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Fokus på ökad innovation och produktutveckling inom vården.

Semcon satsar på att bli ett utvecklingscentrum för produktutveckling inom medicinteknik. Under våren har Semcon haft ett kunskapsutbyte med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där läkare bidrar med sin kompetens in i Semcons utvecklingsprojekt och Sahlgrenska ökar sin förmåga att öka innovationsförmågan och produktutvecklingen inom vården.

Med djup kompetens inom de regelverk som gäller för medicinska produkter kan Semcon vägleda producenter fram till marknadsetablering. Ett annat, lika viktigt kompetensområde är den kreativa innovationsprocess som drivs i Semcon Studios, där producenter och ingenjörer arbetar ihop.

Tillsammans ger de här kompetenserna en unik bredd som sträcker sig längs hela produktutvecklingsprocessen, från idé till marknadsintroduktion.

Magnus Alvunger, Team manager inom Medtech och Life Sience

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på teknikutveckling inom vården

Sahlgrenska vill öka kunskapen bland läkare om hur innovationsprocessen bakom produktutvecklingen fungerar och hur verksamheten kan bli bättre på att ta hand om idéer och behov och driva på teknikutvecklingen framåt. Pontus Pfannenstill är kirurg på Östra sjukhuset och först ut att besöka Semcon.

– Det är tydligt att produktutvecklingen går snabbare mot konsumentmarknaden än mot vården. Det finns ett stort behov av digitalisering inom vården som kommer kunna ge vinster för så väl verksamhet som patienter, berättar Pontus, som parallellt med sin läkartjänst är en av deltagarna i Sahlgrenska Universitetssjukhusets nystartade Innovation- och Teknikprogram. 

Intressanta möten på Semcon Studios

Syftet med utbytet är att skapa en brygga mellan sjukvården och innovationsdelen av produktutvecklingen. Intervjuer och möten hålls för att förstå alla steg inom innovationsprocessen, från insiktsfasen till CAD och Design.

– Det har varit en riktig aha-resa att se hur något lite luddigt som ”innovation” faktiskt är en mycket konkret och strategisk process och samtidigt också oerhört kreativ! En insikt som verkligen öppnat dörrar för hur vi som läkare kan gå vidare med behov och idéer, berättar Pontus.

Nästa steg är att insikterna summeras och delas på utbildningen och supporterande enheter som Sahlgrenska Science Park och Innovationsplattformen.

– Förhoppningen är att hitta en process där idéer kan samlas in och få chans att testas med rätt förutsättningar. Vi har flera idéer redan att arbeta vidare med, fortsätter Pontus.

Magnus Alvunger och Pontus Pfannenstill diskuterar innovation i Semcon Studios.

Realisering i verksamheten

Ett intressant område utöver produktutveckling är hur man kan utveckla och digitalisera hela processflöden och inte bara enstaka moment inom vården. Det kräver att man tänker lite utanför boxen, det är lätt att man jobbar på i de mönster man har. Särskilt med tanke på att vården idag går på så hög kapacitet att det sällan finns tid för att testa nya utvecklingsidéer.

Det kan också vara svårt att våga driva på nya idéer och förändringar då man från början kanske inte kan vara säker på att sjukhuset kommer köpa in eller använda ens idé. Men med rätt stöd och nätverk kan vi ta hand om idéerna och hitta sätt att öka realiseringen och driva utvecklingen framåt.

Pontus Pfannenstill, kirurg på Östra sjukhuset

För Semcons sida är möjligheten att gå bredvid, följa behov och användare av medtech-produkter i realtid oerhört värdefullt för kvalitetssäkring och bidrar med viktig insikt i produktutvecklingen.

– Att agilt kunna vidareutveckla och förenkla produkterna så de passar in i både moment och processer är jätteviktigt. Det händer att produkter som inte testats tillräckligt används på fel sätt, eller snarare att produkter inte passar det verkliga behovet. Ibland kan dessa tester väcka insikter inte bara hos oss utan även hos användaren, berättar Magnus.

Vill du veta mer om Medtech på Semcon, kontakta oss

Anna Nordelöf
Area Manager Quality Management Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Mer om Medtech

Get in touch with this guy