Livscykelanalys
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Fiedler
Project Manager PM/Process
+46(0)73 966 73 44
Kontakta mig

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Livscykelanalys.

Livscykelanalys (LCA) är ett allt vanligare hjälpmedel för att styra en verksamhet mot de hållbarhetsmål som satts. I en komplex värld är det svårt att avgöra hur val av material, tillverkning och distribution påverkar en produkts avtryck i olika avseenden – såsom energi, råvaror och annan miljöpåverkan.

För att våra val ska bli möjliga att överblicka måste dessa brytas ner i delar. För att förstå en produkts eller en tjänsts hela påverkan behöver hela livscykeln – från innovation till återvinning – kartläggas. En sådan kartläggning kallas Livscykelanalys, LCA.

Högre krav på hållbarhet ställer krav på standardiserade arbetsmetoder. Ett exempel på detta är EDP; Environmental Product Declaration. Livscykelanalysen är en förutsättning för att upprätta en EPD.

För ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan är LCA nära nog en nödvändighet. En väl genomförd LCA kan svara på:

 • Vilken del i värdekedjan står för störst klimatpåverkan?
 • Vilket behov ska produkten täcka? Ett eller flera behov?
 • Hur minskas materialåtgången vid tillverkningen?
 • Vilka material bör helt undvikas eller ersättas?
 • Hur stor andel återvunnet material kan användas?
 • Kan samtliga material spåras till sin källa?
 • Är det miljömässigt fördelaktigt att välja lokala leverantörer?
 • Hur kan tillverkningen ske med mindre spill?
 • Vilka delar av produktionen kan energieffektiviseras?
 • Kan distributionen göras smartare och med mindre mängd förpackningsmaterial?
 • Kan förpackningsmaterialet återvinnas eller återanvändas?

Att besvara dessa frågor kräver kompetens inom bland annat industriell ekologi, cirkulär ekonomi samt material- och energiflödesanalys.

Vill du veta mer om hur Semcon kan erbjuda detta?

Erik Fiedler
Project Manager PM/Process
+46(0)73 966 73 44
Kontakta mig

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy