Leveransmodeller
Dela denna sida på

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

Flexibla Leverans-modeller.

Våra kunder arbetar inom olika branscher och i skilda miljöer och har alla olika behov. Därför erbjuder vi tre sorters leveransmodeller för att tillhandahålla det bästa alternativet för just dig som kund. Om du har specifika krav talar du bara om det för oss. Vi finns här för dig!

Managed services

Vi fungerar som en komplett tjänsteleverantör för våra kunder och tar det fulla ansvaret för en eller flera av kundens funktioner. I ett Managed service-scenario hanterar vi våra egna resurser och använder våra Best practice-processer och verktyg för att tillhandahålla kostnadseffektivitet, flexibilitet, strategisk kompetens och kontinuerliga förbättringar. Arbetet utförs huvudsakligen på Semcons kontor och innefattar ofta en Front Office/Back Office-lösning.

Våra kunder arbetar inom olika branscher och i skilda miljöer och har alla olika behov. Semcon erbjuder olika sorters leveransmodeller för att tillhandahålla det bästa alternativet för just dig som kund.

Lösningsbaserade leveranser

Vi kan leverera en lösning genom att upprätta ett team med rätt kompetenser för att slutföra ett projekt inom den givna tidsramen och budgeten. Semcon tillhandahåller projektledning och ansvarar för att driva projektet mot de mål som definierats tillsammans med kunden. Vår globala närvaro ger kunden en tydlig fördel eftersom kunden erbjuds det optimala projektteamet baserat på kundens tekniska krav och kostnadskrav. Vi kan använda våra satellitlösningar för att inrätta den lämpligaste arbetsmetoden för ditt företag.

Konsult-på-plats

Vi tillhandahåller specialister såväl på kundernas som på våra egna kontor, där vi erbjuder ett stort utbud av kompetenser inom ingenjörstjänster och produktinformation. En komplett kedja av tjänster hela vägen från utvecklande av produktidé, design, mekanisk konstruktion och inbyggda tjänster till Lean Production och produktinformation.

Kontakt

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy