Kvalitet och validering
Dela denna sida på

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Anna Nordelöf
Area Manager Quality Management Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Kvalitet och validering för säkrare produkter och tjänster.

Verksamheter idag blir alltmer komplexa och kraven på kvalitetsstyrning, validering av system och dokumentation ökar, vilket är en utmaning för många organisationer. I slutändan handlar det om att se till att de produkter, system och tjänster som kommer ut på marknaden är säkra och tillgängliga för alla slutanvändare.

Med bättre kvalitetsstyrning kan du utnyttja dina resurser mer effektivt, minimera kostnader och maximera kundnyttan. På Semcon har vi lång och bred erfarenhet på området och vet vilka metoder och verktyg som är mest effektiva för att säkra kvalitén av leveranser i just ditt företag.

Kunskap från flertalet branscher

Med både bred branschkännedom och specifika spetskompetenser kan vi hjälpa din verksamhet att hitta den balans som ett hållbart kvalitetsarbete innebär. Vare sig det gäller rigorösa regelverk inom life science, senaste ISO-standards inom energibranschen eller CE-märkning av produktionsmiljöer inom tillverkningsindustrin.

En partner genom hela processen

På Semcon har vi lång erfarenhet av att jobba med alla de olika roller som ingår i kvalitetsstyrning, kravhantering och validering. Alltid med fokus på att utveckla användarvänliga produkter och tjänster för slutanvändaren. Vi vet att förutsättningar och krav ofta ändras längs vägen och är vana vid att agilt kunna anpassa projektet.

Vi kan hjälpa till i varje steg av processen:
Tolkning av regelverk och kravhantering – Vilka krav behöver vi hantera för just det här projektet eller den här verksamheten? Och vad innebär det för vägen framåt?
Utförande – Hur ska vi uppfylla de krav vi identifierat?
Dokumentation – Varje steg ska dokumenteras på korrekt sätt. Här gäller det att kunna uppfylla kraven på korrekt dokumentation och spårbarhet. Ett viktigt steg i att få ut säkra och användarvänliga produkter och tjänster på marknaden.
Uppföljning – Hur säkrar du kontinuerlig uppföljning av krav och risker? Hur ser planen för eftermarknadsupföljning ut?
Produktion – hur planerar du produktionen av din produkt?  Vi kan hjälpa till med erfarna experter inom planering, framtagning, validering och verifiering av produktionsprocesser.

Du kan låta vårt valideringsteam se över hela valideringsstrategin så att du kan fokusera mer på din kärnverksamhet. Eller så låter du någon av våra många specialister fokusera på just den del av processen som är mest utmanande för din verksamhet.

Alla våra kompetenser på området:

 • Kravhantering
 • Kvalitetssäkring
 • Konfigurationshantering
 • Regulatory assurance
 • Dokumenthantering
 • Kvalitetsprocesser
 • Validering och verifiering
 • Besiktning
 • CE-märkning
 • Energiutredningar
 • Projektledning

Utbilda dig hos oss
Vi har flera utbildningar som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer eller fördjupa din kunskap kring kvalitet och validering inom life science.

Vill du veta mer hur vi kan effektivisera och säkra kvalitén för din verksamhet?

Anna Nordelöf
Area Manager Quality Management Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy