Krishantering
Välj marknad
Dela denna sida på

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Scenariobaserad krishantering i fem steg.

Det kan vara svårt att förstå effekterna som en storskalig kris har på en verksamhet. På alltifrån ekonomisk oro bland ledning och medarbetare till nationella restriktioner som förändrar logistikflöden. Men hantering av en kris är något annat. Rätt arbetsmetod kan skapa förutsättningar för minimerade skador och en tydligare väg framåt.

En bild av både nuläge och framtid

Semcons scenariobaserade krishantering guidar en verksamhet till ett nytt normalläge. Arbetsmetoden består av fem steg som utgår ifrån dimensionerna arbetsstyrka, leveransförmåga, ekonomi samt kunder och intressenter. Semcon har inom ramarna för erbjudandet Project Excellence en väl etablerad metodik för uppdrag, projekt, program och portfölj – där portföljstyrning är ett kraftfullt verktyg i att återta kontrollen. Och det är en skalbar metodik som kan skräddarsys utifrån specifika förhållanden.

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Och i en storskalig kris blir det viktigare än någonsin att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Jonny Ellison, Project Manager inom Management Service på Semcon

Stegen mot det nya normala

1. Insikt: Här är ambitionen att skapa en realistisk bild av situationen som en verksamhet befinner sig i. Fokus ligger på de omedelbara konsekvenser som en kris har för personal, kunder och verksamheten som helhet.

2. Skademinimering: Det här är den mest kritiska fasen i arbetet med att möjliggöra en god förmåga till återkomst för verksamheten. Nu behöver risker både identifieras och prioriteras. Det är även nu som ett kontrollcenter etableras – med ansvar över att ta fram beslutsunderlag för verksamhetens beslutsfattare.

3. Återkomst: Här blir det dags att ta fram scenariobaserade handlingsplaner – som gör det möjligt att skala upp och ned verksamhetens arbete vid rätt tidpunkt.

4. Normalläge: Under detta steg bevakas förändrade och nya beteenden och mönster. Detta för att skapa en bild av de delar av verksamheten som behöver omformas – och hur det arbetat ska läggas upp.

5. Omformning: Under det femte steget ligger fokus på planering, ledning och uppföljning av förändringar, allt för att kunna skapa en stabil grund inför nästa normalläge. Här använder vi oss av portföljstyrning som möjliggör en omformning av verksamheten på både lång och kort sikt. Och på så vis kan vi bemöta förändrade och nya behov som identifieras.

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi framtidssäkra strategier, som bidrar till att kunna agera proaktivt.

Anna Svartbo-Lundquist, Team Manager inom Management Service på Semcon

En agil krishanteringsmetod

Med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser kan Semcon vägleda en verksamhet genom en storskalig kris. I den processen utgör scenarioplanering kärnan i arbetet med att fram en proaktiv strategi som bemöter potentiella utmaningar, hot och möjligheter – och ger bättre förutsättningar inför framtiden.

Kontakta oss för att veta mer

Elin Sins
Area Manager Life Science / Project Excellence & Management, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 81 50
Kontakta mig

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy