Kravhantering
Välj marknad
Dela denna sida på

Anna Nordelöf
Area Manager Quality Management Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Nyttan i effektiv kravhantering.

Rätt att ställa tydliga krav

Med effektiv kravhantering får verksamheten i helhet och specifika projekt en flygande start. Rätt ställda krav, kommunicerade så att alla inblandade är med på samma våglängd sänker kostnader, kvalitetssäkrar leveranser och kortar ledtider. Semcon har erfarenheten och metodiken som leder rätt från start.

Företag och projekt som når resultat och levererar i tid har en viktig sak gemensamt: de tar avstamp i en tydlig kravprofil och håller en rak och enkel kommunikation.

När The Standish Group undersökte saken upptäckte de att den mest frekventa förklaringen bakom bristfälliga projekt stavas just brister i kravhanteringen. Det handlar om ofullständiga kravspecifikationer, orimliga förväntningar, otydlig information och oförståelse för användarna.

Kravhanteringen spelar en avgörande roll i hela verksamheten och påverkar produktutveckling, tillverkning och anläggning – i hela livscykeln.

Rätt ställda krav, kommunicerade så att alla inblandade är med på samma våglängd sänker kostnader, kvalitetssäkrar leveranser och kortar ledtider.

Krav är en kostnadsfråga

Att lägga tid på hur kraven formuleras och kommuniceras redan vid projektstart har visat sig vara en vinnande strategi i längden.

Ensidig kostnadsoptimering leder ofta till dyrare projekt i långa loppet. Möjligheten att påverka ett projekt är nämligen som störst under den inledande utvecklingen, medan kostnaderna växer sig som högst mot slutet.

Ser man till hela livscykeln kan det som blir fel i början få stora konsekvenser längre fram. Ekonomiskt uttryckt blir tiden man lägger på kravhantering i början en besparing i slutändan.

Kravhantering handlar om ett strukturerat sätt att kommunicera. Rätt krav på rätt nivå med tydlig spårbarhet mellan kraven är mer eller mindre en förutsättning för att lyckas i sina utvecklings-/förändringsprojekt

Anna Nordelöf, Area Manager Quality & Project Management

Utbildningar och rådgivning

Kravhantering, portföljstyrning och programhantering är några av de verktyg som vi arbetar med för att bryta ner krav, identifiera stakeholders, skapa spårbarhet och generera kravspecifikationer på olika nivåer.

Våra utbildningar i kravhantering vänder sig till beställare, tekniskt ansvariga och andra som arbetar kvalificerat med kravhantering. Utbildningen visar hur ett strukturerat arbetssätt underlättar kommunikationen internt och externt. Utbildningarna anpassas efter varje företag och olika system.

Vi erbjuder också rådgivning och utveckling inom kravhantering. Utifrån en nulägesanalys av er kravhantering gör vi en plan för förbättring och implementering.

 Semcon har kunskapen och erfarenheten som behövs för att hantera kraven effektivt – det delar vi gärna med oss av.

Kontakt

Anna Nordelöf
Area Manager Quality Management Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 82 57
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy