Från idé till paketering av förnybar solenergi
Dela denna sida på

Sara Sjögren
Country Manager Sweden East & South, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Från idé till paketering av förnybar solenergi.

Uddevalla Energi arbetar aktivt mot målet att bli Sveriges mest attraktiva energibolag. En viktig del i det arbetet kretsar kring att erbjuda hållbara och framtidssäkrade energilösningar.

Ett erbjudande redo för marknaden

Idag hjälper Uddevalla Energi sina kunder med bland annat elnät, elhandel, energitjänster, fjärrvärme, fiber, renhållning och återvinning. Men det var erbjudandet inom solprodukter som gjorde att de vände sig till Semcon. Energibolaget ville ta fram ett erbjudande inom solceller, riktat mot privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. För att lyckas med det behövde de få stöd i affärsutvecklingen. Hela vägen från idé till paketering av ett färdigt erbjudande, redo för marknaden.

Vårt erbjudande inom solenergi är en mycket viktig del i arbetet för att bidra till en fossilfri stad. Och Semcons erfarenhet var en väsentlig del i att ta vårt arbete från idé till färdig paketering.

Fredrik Jostby, på Uddevalla Energi

En välbeprövad arbetsmetod

Med många års erfarenhet inom både energi- och offentlig sektorn har Semcon kunnat utveckla en roadmap för affärsutveckling, som även applicerades under samarbetet med Uddevalla Energi. Metoden sträcker sig från en bred innovationsworkshop och avgränsning av projektet till och med lansering och pilotprojekt.

Uddevalla Energi vände sig till Semcon för att få stöd med:

  • Övergripande roadmap och tidplan för affärsutveckling
  • Konkurrens- och omvärldsanalys
  • Affärsmodell och strategi
  • Identifiering samt stöd vid upphandling av leverantör/partner
  • Paketering av erbjudande
  • Framtagning av material för marknadsföring och säljstöd
  • Uppdaterat innehåll till webb och framtagning av en solcellskalkyl

Kontakta oss

Sara Sjögren
Country Manager Sweden East & South, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy