Information Management
Dela denna sida på

Gustav Tempelman
Department Manager, Product Information
+46 701 60 39 00
Kontakta mig

Information Management

Gör hanteringen av dokument och data till er fördel. Med digitala verktyg, metadata och ramverk för var olika dokument och data hör hemma får du lätt tag på just den information du söker.

Dessutom kan du lita på att informationen stämmer då dubbletter rensas och versioner struktureras. Med Information Management får du styrning och processer för att utforma, strukturera, dela och lagra information.

Vi har valt att dela in Information Management i tre kategorier:

 • Data management – för att hantera all data inom organisationen. Exempel är produktdata, kunddata och projektrelaterad data.
 • Document management – allt som rör hantering av dokument: Styrning, skapande, förvaring och även gallring av dokument.
 • Configuration management – styrning och processer för att mjukvaruprodukter ska fortsätta fungera som det är tänkt efter uppdateringar.

Operativt stöd

Behöver ni stärka upp er organisation med konsulter ibland, till exempel när ni får stora beställningar eller ska implementera nya system? Eller planerar ni att bygga ut er verksamhet och behöver ha koll på all information i projektet? Med vår långa erfarenhet av att hjälpa till att skapa ordning hos företag, kommer vi snabbt in i arbetet. Om behovet finns, axlar vi gärna roller som Document lead, Document controller eller Document manager. För att ni ska kunna fokusera på er kärnverksamhet, kan vi även ta ett helhetsåtagande och sköta allt som rör information management åt er.

Strategiskt stöd

Dags att ta ett krafttag om er information? Om det är krångligt att hitta rätt information finns det mycket tid att spara på att hantera alla dokument och data effektivt. Vi skapar styrning och regler för att det ska kunna ske. För oss är Information Management allt annat än en arkiveringsfunktion utan ett strategiskt område som vi utvecklar med proaktivitet, kommunikation och ledarskap. Vi tar gärna stort ansvar och kan agera projektledare som utvecklar strategier, driver förändringsarbete och sprider best practice.

Fördelar med Information Management

 • Hitta informationen du behöver snabbare
 • Få koll på var du hittar olika sorters information
 • Lita på att informationen stämmer
 • Minska analoga arbetssätt (pärmar och loggar)
 • Gör det möjligt att digitalisera andra delar av er organisation, då en förutsättning ofta är att er information finns digitalt
 • En informationskälla (single source of information)
 • Färre dokument och inga dubbletter (single source of information)
 • Standardiserade arbetssätt

Kontakt

Gustav Tempelman
Department Manager, Product Information
+46 701 60 39 00
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy