Leverans på flera platser
Dela denna sida på

Anna-Karin Flöjt
Manager, Product Information
+46 (0)739 205 958
Kontakta mig

Leverans på flera platser – Multisite Delivery.

Världen krymper i linje med tekniska framsteg. Både fysiska och tekniska gränser blir alltmer suddiga. Marknaderna blir globala och de mest kunniga specialisterna finns var som helst i världen. Dagens kompetensförsörjning är ett internationellt pussel där rätt person läggs till i rätt projekt oavsett tidszon. Utveckling sker dygnet runt och vi är där när det händer.

För att alla våra kunder, oavsett geografiskt läge, ska få tillgång till våra specialister har vi etablerat en organisation med centra för specialkunskaper. Detta är en kostnadseffektiv lösning som samlar expertis och gör den tillgänglig för att stödja flera kunder och branscher.

I en struktur för leverans på flera platser ansvarar en eller flera platser för projektledning och nära samarbete med kunden, medan andra platser ansvarar för specialkunskaper och utför uppdraget. Detta är ett tillvägagångssätt som kombinerar tillgänglighet och närhet med kvalitet och effektivitet.

Med hjälp av modellen för leverans på flera platser utförs uppdraget där Semcon har bästa kompetens och tillgängliga resurser.

Anna-Karin Flöjt, avdelningschef på Product Information, Sweden

Modellen för leverans på flera platser är ett väletablerat tillvägagångssätt som vi har implementerat för många kunder inom de flesta av våra fokusindustrier: Fordon, Telekom & IT, Medtech, Energiutrustning och Industriella maskiner och utrustning.

Kontakta oss för att veta mer

Anna-Karin Flöjt
Manager, Product Information
+46 (0)739 205 958
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy