Managed Services
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Managed Services.

Produktinformation är vår kärnverksamhet

I en Managed Serviceuppsättning inom produktinformation tar Semcon över ansvaret för en eller flera av deras kunders icke-kärnfunktioner, så att kunden istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Semcons kärnverksamhet är i detta fall utveckling av produktinformation.

Kunden har fortsatt kontroll och ansvar för styrningen och efterfrågesidan i relationen, såsom långsiktiga strategier och leveranskrav. Semcon etablerar en  leveransorganisation med lämplig kompetens som levererar i tid och enligt budget och specifikationer. Med detta tar Semcon det fulla ansvaret för att hantera utbudssidan på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inklusive arbetsprocesser, kompetensutveckling, resurshantering, kvalitet och kontinuerliga förbättringar. Arbetet utförs främst i Semcons egna lokaler.

Med en Managed Serviceuppsättning från Semcon drar kunden fördel av tillgång till bästa praxis från olika branscher, skalfördelar, senaste teknologier och standarder samt specialistkompetenser, med en väletablerad leveransstrategi på flera platser. Resultatet är förbättrad användarupplevelse, högre kostnadseffektivitet, minskade översättningskostnader och förkortade ledtider genom ett smidigt sätt att arbeta.

Kontakt

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy