Automotive Facelifts
Dela denna sida på

Peter Skogh
Team Manager Product Engineering, Engineering & Digital Services
+46 (0)76 569 81 18
Kontakta mig

Automotive Facelifts gör bilen lönsam längre.

Sedan starten har Semcon haft ett nära samarbete med fordonsindustrin. En resa där vi har lärt mycket av varandra och tillsammans pushat utvecklingen. Idag har vi ett stall av specialister i hela den komplexa processen från innovation till produktion. Ett område som vi tagit ett helhetsgrepp om är facelifts, de större eller mindre uppdateringar som håller en bilmodell aktuell hela livscykeln. En uppdaterad modell ska fungera lika bra i mötet med slutanvändaren som i produktionen. Hos Semcon finns den djupa branschkunskapen och experterna som kan ta sig an hela projektet.

Ett av de viktigaste sätten för att differentiera sig och öka försäljningen för enskilda bilmodeller är löpande facelifts. Här tar Semcon ett helhetsgrepp. Hos oss finns den djupa branschkunskapen och experterna som kan ta sig an hela projektet.

Öka försäljningen med kontinuerliga facelifts

Också i tider när bilbranschen som helhet går bra är konkurrensen mellan varumärkena hård. Ett av de viktigaste sätten för att differentiera sig och öka försäljningen för enskilda bilmodeller är löpande facelifts. Uppdateringar av detaljer och utseende som både ger förnyad aktualitet och gör det möjligt att integrera ny teknik på en befintlig plattform.

Begreppet facelift antyder att det skulle kunna handla om kosmetiska förändringar, men i själva verket är det projekt som omfattar hela kedjan i all dess komplexitet med tekniska anpassningar, användarförståelse, känsla för design och kunskap om produktionsapparaten.

Utvecklingen i bilindustrin håller högsta tempo och för att en bilmodell ska klara sin livslängd utan att bli omkörd måste den uppdateras flera gånger. I större eller mindre skala. Semcon hanterar hela facelift-processen som ett nyckelfärdigt koncept.

Per Hagman, Area Manager, Software & Emerging Tech

Ett facelift, ett projekt

Semcon med sina djupa rötter i den internationella fordonsindustrin och specialister inom utveckling, produktion och design, har kapaciteten att lösa facelifts som helhetsprojekt och integrera uppdateringen direkt i kundens processer. Ett arbetssätt som ökar effektiviteten och minskar administrationen och tiden till färdig leverans.

Kontakt oss

Peter Skogh
Team Manager Product Engineering, Engineering & Digital Services
+46 (0)76 569 81 18
Kontakta mig

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy