Energikartläggning
Dela denna sida på

Cay Åsberg
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 611
Kontakta mig

Dra fördel av Energikartläggning.

Partner för energikartläggning

I nära samarbete med våra kunder ser vi på Semcon över verksamheten med avseende på energianvändning, processer samt operativ och strategisk planering.

Vi levererar sedan ett underlag till vidare arbete inom området för att säkerställa den hållbara utvecklingen av er verksamhet när det gäller energianvändning.

Erik Fiedler, Energikartläggare

Semcon kan även fortsätta samarbetet och stötta i genomförandet av den levererade planen.

Energikartläggning – för en mer hållbar framtid

Stora företag ska rapportera in de övergripande resultaten av senast den 31:a mars 2023.

En detaljerad kartläggning och rapportering ska också genomföras för den betydande energianvändning i verksamheten senast den 31:a mars 2024.

Semcons certifierade kartläggare hjälper er organisation att planera och genomföra den kartläggningen utifrån er verksamhets behov och förmåga.

Leveranserna av detta är:

  • Tids- och resurssatt plan för genomförande av EKL
  • Övergripande- och detaljerad kartläggning samt rapportering till Energimyndigheten
  • Kostnadsberäknade åtgärdsförslag för energieffektivisering
  • Rekommendation och övergripande plan för genomförande av åtgärder för att säkerställa och en långsiktig energistrategi
  • Slutrapportering till verksamheten samt Energimyndigheten

Oavsett om ert företag omfattas av lagen eller tillhör SMF (små, medelstora företag) finns mycket att vinna i form av ökad energiprestanda och minskad energianvändning. Större kunskap och förståelse för energiflöden inom era processer, byggnader och transporter ger goda förutsättningar för en mer lönsam och hållbar framtid för er organisation.

Det är inte bara att leva upp till myndigheters lagkrav som är nödvändigt. Idag finns det flera intressenter som berörs av er användning såsom investerare, medarbetare och medborgare. Rätt hanterat så kommer detta även kunna vara en positiv del av er intressentdialog och narrativ.

Certifierad energikartläggning.

Semcon har den erfarenhet och kompetens som krävs både vid initial energikartläggning och långsiktiga energisamarbeten. Tillsammans med våra certifierade kartläggare skapar ni er en bild av företagets energianvändning, identifierar och genomför förbättringsåtgärder samt utarbetar en strategisk energiplan. Energisamarbete med Semcon ger kontroll och visar hur strategiska beslut kan ge stora besparingar med korta återbetalningstider.

Vill ni stärka er konkurrenskraft och utvecklas hållbart genom lägre  energiförbrukning, lägre kostnader, lägre miljöbelastning och ett ökat förtroende? Prata med Semcon och gör det till ett tillfälle att effektivisera och förbättra för framtiden.

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL,  kan ses som en börda eller möjlighet. Själva kartläggningen är en skyldighet men resultatet är ofta ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö, höjd driftsäkerhet, lägre miljöbelastning  och sänkta kostnader.

Semcons energikartläggningsprocess

Kontakta oss

Cay Åsberg
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 611
Kontakta mig

Relaterat material kring energikartläggning

Get in touch with this guy