Energikartläggning
Välj marknad
Dela denna sida på

David Gidlund
Energistrateg, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 40 38 15
Kontakta mig

Dra fördel av Energikartläggning.

Energibesparing i små, medelstora och stora företag.

Lagen om energikartläggning i stora företag är lika mycket morot som piska i hållbarhetsarbetet. Själva kartläggningen är en skyldighet men resultatet är ofta ökad effektivitet och sparade pengar.

Små- och medelstora företag (SMF) omfattas inte av lagen men kan få statligt stöd på 50 % av projektkostnaden samtidigt som de gynnas på samma sätt som de stora företagen i form av minskade energikostnader och ökad energiprestanda.

Vi har både den certifierade kompetensen för lagkraven och det större affärsperspektivet på energifrågor. I nära samarbete med våra kunder ser vi över nyckeltal, företagspolicy och processer för att utveckla produktionen efter framtidens energikrav – utan att tappa i kvalitet och produktivitet.

Peder Fries, certifierad energikartläggare

Vi går en mer hållbar framtid till mötes.

Stora företag skulle ha rapporterat de övergripande resultaten av energikartläggningen till Energimyndigheten 31:e mars 2017. Semcons kartläggare hjälper er organisation att genomföra den resterande detaljerade kartläggningen och tillsammans utarbeta en långsiktig energistrategi.

Oavsett om ert företag omfattas av lagen eller tillhör SMF finns mycket att vinna i form av ökad energiprestanda och minskad energianvändning. Större kunskap och förståelse för energiflöden inom era processer, byggnader och transporter ger goda förutsättningar för en mer lönsam och hållbar framtid för er organisation.

Certifierad kartläggning.

Semcon har den erfarenhet och kompetens som krävs både vid initial energikartläggning och långsiktiga energisamarbeten. Tillsammans med våra certifierade kartläggare skapar ni er en bild av företagets energianvändning, identifierar och genomför förbättringsåtgärder samt utarbetar en strategisk energiplan. Energisamarbete med Semcon ger kontroll och visar hur strategiska beslut kan ge stora besparingar med korta återbetalningstider.

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom lägre energikostnader? Prata med Semcon och gör det till ett tillfälle att effektivisera och förbättra för framtiden.

Pdf guide till vattenkraft

Relaterat material

Get in touch with this guy