Trender inom elektrifiering av arbetsmaskiner
Dela denna sida på

Maria Oskarsson
Team Manager Electrification, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 655
Kontakta mig

Trender inom elektrifiering av tunga arbetsmaskiner.

Inom sektorn tunga arbetsmaskiner fortsätter utvecklingen och användandet av el-hybridsystem, sensorer och elektronik att öka. År 2018 förväntas hybridiserade drivlinor nå en marknadsandel på 3% av den globala marknaden för drivlinesystem i arbetsmaskiner. Med bakgrund av att det inte finns en självklar lösning på energiförsörjningen för dessa maskiner, undersöks olika nivåer av elektrifiering, från mildhybrider till helelektriska lösningar. Bland alla prototyper som tagits fram, hittar man också några hybridiserade arbetsmaskiner som introducerats på marknaden och där visat märkbara fördelar i både prestanda och driftkostnad.

I den här rapporten sammanfattar vi dels den fantastiska utvecklingen och bidragen till elektrifiering av arbetsmaskiner, dels gör en framtidsprognos i ljuset av globala trender.

Rapporten är på engelska och har titeln:  ”Benchmark Survey: Potential and trends in off-highway vehicles’ electrification”.

Get in touch with this guy