Elektrifiering
Dela denna sida på

Magnus Svensson
E-mobility specialist, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 384 66 91
Kontakta mig

Elektrifiering och elektro-mobilitet.

När fossila bränslen ersätts med elkraft är det bra både för miljö, kostnadseffektivitet och prestanda. Utnyttja vårt erbjudande i tre steg för att införa eldrift i dina maskiner.

Vid en analys av egenskaperna hos framtidens produkter framträder tre tydliga trender:

  • Kunderna efterfrågar lägre driftkostnader och mindre underhåll.
  • Produktägarna vill kunna erbjuda mervärde med sina produkter.
  • Miljömedvetandet har ökat i hela världen.

 

En möjlighet att möta dessa trender är via elektrifiering och elektromobilitet. Genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet kan miljö-, kostnads- och effektivitetsmål uppnås. Detta möjliggör också mer användarvänliga produkter, utvecklade för morgondagens teknik.

Tekniken för elektrifiering är bekant och det finns redan många kraftfulla standardkomponenter som stöttar den. Nyckeln är att kombinera dem på ett nyskapande sätt och hitta nya användningsområden.

Magnus Svensson, E-mobility specialist, Engineering & Digital Services

Elektrifiering och elektromobilitet har hittills varit inriktad på bilar, lastbilar och andra vägfordon liksom mindre elverktyg. Men avancerade elektriska system är överlägsna de konventionella också i andra maskiner. Eldrivna icke-vägbundna fordon av typen gruvbilar och gaffeltruckar samt elektriska pump- och styrsystem finns redan på marknaden från välkända leverantörer med bevisade fördelar.

Många bearbetningsmaskiner utför oftast arbetet i stillastående. De är utrustade med kraftfulla dieselmotorer som ger den kraft som behövs för att driva de tunga maskinerna och för att flytta flera ton last från stillastående. Dieselmotorn ger upphov till skadliga avgaser, buller och vibrationer. Genom att driva pumpar, hjul och andra rörliga delar av maskinen elektriskt, antingen med el från ett stort batteri eller via en seriehybrid-konfiguration, kan avgaser reduceras och effektiviteten ökas. Därmed förbättras förhållandet utfört arbete per enhet använt bränsle.

På Semcon är vi övertygade om att elektrifiering är en nödvändig åtgärd – som delvis också stödjs av myndigheter och privata aktörer – för att kunna förbli konkurrenskraftig och anpassa sig till marknadens krav.

Men var ska man börja? Baserat på användningsområde rekommenderas elektrifiering av olika omfattning: eldrivna delsystem/tillbehör, framdrivning som mildhybrid, fullhybrid eller rent elektriskt.

Semcon kan hjälpa till under hela utvecklingsprocessen – från tidiga strategibedömningar till slutverifiering:

  • Ta fram en strategi för att hitta nya affärsmöjligheter
  • Förbättra produkten med elektrifierade delsystem.
  • Integrera elektrisk drivlina för bästa produktivitets- och miljöfördelar.

Ett kraftfullt erbjudande i tre steg

Vid elektrifiering av fordon och bearbetningsmaskiner behövs helhetssyn och bred sakkunskap, till exempel när det gäller ellära och elektronik, mekanik, mjukvara, hårdvara och elektronik, simulering och HMI. Semcon har den nödvändiga bredden och kompetenserna för att kunna hjälpa våra kunder med strategiplanering liksom med utveckling av produkten från konventionellt driven till elektrifierad. Vi använder oss härtill av en beprövad iterativ process för stegvis produktförbättring.

Vårt erbjudande för elektrifiering är baserat på en stegvis och interaktiv process som består av tre paket:

  • Elektrifieringsstrategi
  • Energisätt dina delsystem
  • Kör helelektriskt

 

Utgångspunkten för elektrifieringsstrategin är ditt företags vision samt marknadens och kundernas behov. En färdplan tas fram för hur dessa mål ska nås. Om det enligt färdplanen behövs elektrifiering av delsystem, till exempel för verktyg och tillbehör, analyseras detta vidare och realiseras i det andra paketet. Om elektrisk framdrivning med hybriddrivlina alternativt ren eldrift visar sig fördelaktig hanteras utvecklingen och integrationen av denna i det tredje paketet.

Genom att ersätta traditionella mekaniska och hydrauliska system med elektriska drivsteg kan traktortillbehör och utrustning kontrolleras oberoende av förbränningsmotorns varvtal. Detta leder till ökad produktivitet för systemet som helhet och anmärkningsvärd bränslebesparing. Som ett exempel uppnådde den elektrifierade John Deere 7530 Premium 13% besparing. Elektrisk kraftöverföring sänker underhållskostnader och ökar effektivitet och precision genom eliminering av hydraulolja, mekanisk kraftöverföring respektive elektriska svarstider. Källa: FarmIndustry News.

Varför elektrifiering? Sammanfattning:

Det finns många goda skäl till att elektrifiera sina produkter:

Miljöhänsyn: Det allmänna miljömedvetandet ökar och nya lagar införs för att minska vår påverkan på miljön. Elektrifiering ger tillgång till nya och växande marknader som kräver ”rena” produkter. I vissa fall erbjuds skattelättnader för att eldrivna produkter ska bli ännu attraktivare.

Större flexibilitet: Minskade utsläpp och mindre buller skapar nya användningsområden för produkterna, vilket är avgörande för vissa miljöer, såsom gruvor eller hangarer. Tystare produkter kan också tillåtas i känsliga miljöer såsom städer nattetid utan att utmana social-ekonomiska begränsningar.

Högre produktivitet: Några av huvudfördelarna med elektrifieringens är det direkt ökade värdet av en förbättrad produkt: mindre underhåll, lägre driftskostnader och större användarvänlighet samt bättre och snabbare utfört arbete.

Kontakt

Magnus Svensson
E-mobility specialist, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 384 66 91
Kontakta mig

Mer om elektrifiering

Get in touch with this guy