Topic-baserat skrivande
Dela denna sida på

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Topic-baserat skrivande.

Alla människor som letar efter produktinformation tar sina egna vägar. Svaret på användarnas olika behov är att erbjuda olika typer av navigering. I modern informationshantering måste det alltid finnas mer än ett sätt att hitta det du verkligen söker.

Formatet bör baseras på produktens användare. Men eftersom alla användare har olika behov måste formatet vara flexibelt.

Johan Elisson, specialist på informationsarkitektur på Semcon

För att uppnå den nödvändiga flexibiliteten delar vi upp informationen i små sökbara och oberoende enheter, så kallade ämnen – topics. Detta innebär att informationen kan länkas i vilken riktning som helst så att läsaren inte behöver läsa den i någon särskild ordning. Volvo Cars är en av kunder som har valt en topic-baserad lösning i sitt system för användarinformation som är tillgänglig via bilens skärm, mobilappen och online. I samtliga fall får användaren bara den information som är relevant just där och då. Till exempel kan föraren se instruktioner för hur man fyller på motoroljan när oljelampan tänds.

Den vanligaste standarden för topic-baserat skrivande kallas DITA, men det finns naturligtvis andra. Standarderna hjälper oss inte bara att kontrollera modulens struktur utan också hur de länkar till varandra. Resultatet är information som är konsekvent och återanvändbar. Som användare får du en säker upplevelse där du snabbt kan hitta exakt den information du behöver, samtidigt som du känner igen formuleringarna och inställningarna. Återanvändning innebär också att vi kan sänka översättningskostnader och leveranstider.

Kontakta oss

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy