Topic-based information
Dela denna sida på

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Topic-based information.

Alla som söker produktinformation tar olika vägar. Svaret på användarnas skilda behov är att erbjuda olika typer av navigation. I modern informationshantering måste det alltid finnas fler än ett sätt att hitta det man verkligen söker.

Formaten bör utgå från produktens användare. Men då alla användare har olika behov måste formaten vara flexibla.

Johan Elisson, Topic-based authoring specialist på Semcon

För att uppnå den flexibilitet som krävs delas informationen upp i små sökbara och självständiga enheter, så kallade topics. Dessa moduler gör att information kan länkas kors och tvärs så att läsaren inte behöver ta del av den i någon speciell ordning. Volvo Cars är en av våra kunder som valt en topic-baserad lösning för sin ägarinformation. Informationen finns tillgänglig via bilens skärm, i mobilapp och på webben. I samtliga fall får användaren bara information som är relevant just där och då. Till exempel kan föraren få upp instruktionen för påfyllning av motorolja i samband med att oljelampan börjat lysa.

Information is found by the user, not provided by the system.

Fredrik Larsson, Manager Digital Development på Semcon

Den vanligaste standarden för topic-baserat skrivande heter DITA, men det finns naturligtvis flera. Standarderna hjälper oss inte bara att styra modulernas uppbyggnad, utan också hur de länkar till varandra. Resultatet är information som blir både enhetlig och återanvändbar. Som användare får du en trygg upplevelse då du snabbt hittar exakt den information du efterfrågar, samtidigt som du känner igen dig i formuleringar och upplägg. Återanvändningen gör dessutom att vi kan kapa översättningskostnader och leveranstider.

Relaterat material

Get in touch with this guy