Stora besparingar tack vare smartare dokumentation
Dela denna sida på

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Stora besparingar tack vare smartare dokumentation.

ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning. Deras utrustning kräver utförliga användarmanualer som översätts till 30 språk, skrivs ut och skickas med produkterna. När ESAB bestämde sig för att digitalisera sin dokumentation fick Semcon förtroendet.

För varje år återbetalas investeringen vi gjort genom att översättningarna blir allt billigare. Besparingarna i tid och pengar är enorma.

Christer Lindgren, R&D Manager, Automation, ESAB AB

Inom EU finns krav på att användaren ska få en manual på sitt språk. Eftersom ESABs produkter säljs över hela Europa, krävs en lång rad översättningar för varje manual. Den tryckta manualen till varje produkt innehåller dokumentation på samtliga språk, vilket gör att majoriteten av innehållet är överflödigt.

Dokumentationen är omfattande och manualerna kan vara upp till 1 000 sidor långa. Dessutom krävde varje uppdatering i manualerna att de trycktes på nytt och att de oanvända slängdes. När ESAB bestämde sig för att investera i ett nytt system och digitalisera sin dokumentation, såg man stora möjligheter i Semcons kompetens inom dokumentation och digitalisering.

Den här typen av omfattande dokumentation är svår att hantera analogt. Genom vårt samarbete med ESAB har vi förenklat både för dem och för deras kunder.

Lisa Allansson, Assignment Manager på Semcon

Digitaliserade och sökbara användarmanualer

När väl dokumentationsprocessen med Kentucky CCMS var på plats, var nästa stora utmaning i projektet att tolka kraven för CE-märkningen av manualerna. Frågan var vilken information som måste tryckas och vilken som kunde göras tillgänglig för användaren digital. Som en vidare utveckling skapade Semcon bildbaserade snabbstartguider som inte behöver översättas. Till snabbstartguiden tillkom en säkerhetsmanual på några få sidor som översätts. Dessa skickas med produkterna, medan användarmanualerna digitaliserades och kompletterades med metadata. Det gör dem sökbara, vilket förenklar både för användarna och för ESAB. Uppdateringar görs nu enkelt i databasen utan att stora resurser krävs. För att ytterligare förenkla för användaren, tar en QR-kod i snabbstartguiden dem direkt till databasen, där de sedan väljer vilken manual och vilket språk de vill ladda ner.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Semcon. Vi har tillgång till hela Semcons kompetens genom en ansvarig kontaktperson, vilket gjort att arbetet gått mycket smidigt, säger Christer Lindgren, R&D Manager, Automation, ESAB AB.

Miljövinster och minskade kostnader

Digitaliseringen av de omfattande användarmanualerna innebär stora besparingar i såväl tryckkostnader som lagerhållning. När manualerna inte längre behöver tryckas, får det också positiva effekter på miljön. Men fördelarna för ESAB sträcker sig längre. Hanteringen är betydligt enklare och sköts numera av Semcon genom Kentucky CCMS. Projektet har dessutom öppnat för fler möjligheter till digitalisering och genom det ytterligare besparingar.

Semcons leverans:

  • Digitalisering av manualerna i Kentucky CCMS som hostas av Semcon
  • Bildbaserade snabbstartguider som inte behöver översättas
  • Metadata som gör manualerna sökbara
  • Struktur för översättningar
  • Strategi för att möta lagkrav på att tillhandahålla tryckt material

Kontakt

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy