Microlearning
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Microlearning.

Microlearing handlar om snabb åtkomst av relevant, strukturerad information.

Vad är microlearning?

Microlearning bygger på sökdriven infrastruktur. Det ger snabb och behovsanpassad tillgång till svar och lösningar och gör det möjligt att nå uppsatta affärsmål på ett enklare sätt.

Microlearning:

  • Metod för att lära sig och upprepa kunskaper och färdigheter genom korta mikrokurser – vanligtvis mellan en och fem minuter
  • Strukturerat efter relevans och behov snarare än kronologiskt eller ämnesbaserat
  • Designat och utvecklat för distribution i de kanaler som redan används i organisationen
  • Lösning som använder och förbättrar befintligt innehåll, strukturerat ur ett relevansperspektiv

Värdet av microlearning

  • Tillgång till relevant information
  • Innehåll utformat för modernt lärande
  • Återanvändning av befintligt innehåll och befintliga resurser
  • Mindre tid – och lägre kostnad – för utveckling och användning
  • Mindre tid på utbildning ger ökad produktivitet
  • Lättar att göra uppdateringar och underhålla kursplanen

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy