Strategisk rådgivning och roadmaps för lärande
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Strategisk rådgivning och roadmaps för lärande.

För att människor och organisationer ska lyckas med lärande behövs effektiva utbildningslösningar. Relevans, målgruppsanpassning och timing är nyckelfaktorer när det gäller att ta till sig kompetens och färdigheter på lång sikt. På Semcon har vi den erfarenhet som behövs för att hjälpa dig med rådgivning och lärandestrategier. Eftersom vi arbetar med hela ekosystemet för lärande kan vi skräddarsy en lösning anpassad till just din organisations specifika behov och krav.

New call-to-action

Kartlägga nuläget

Vår rådgivning börjar oftast med en analys av hur det ser ut hos er just nu. Vad har era målgrupper för behov? Hur ser lärandekulturen ut hos er? Har ni en fungerande utbildningsstrategi? Hur fungerar era befintliga plattformar och system?

Vi formulerar en frågeställning som är relevant för er, och söker sedan rätt på svaren med hjälp av bland annat workshoppar, intervjuer och enkäter. Resultatet sammanställer vi i det format som ni tycker är lämpligt. Nulägesbilden ger er ett bra och förankrat underlag för att kunna ta nästa steg – antingen på egen hand eller tillsammans med oss.

Formulera en utbildningsstrategi

Med ett definierat nuläge som utgångspunkt identifierar vi tillsammans målen för er utbildningsverksamhet. Och med målen i sikte påbörjar vi sedan arbetet med att formulera en fungerande utbildningsstrategi. Vilken typ av lärande behövs för att ni ska uppnå era mål? Och hur ska utbildningsresultatet följas upp?

På det här området finns det många trender och buzzwords: socialt lärande, learning in the flow of work, gamification, just-in-time learning, micro-learning och så vidare. Men även mer traditionella lärmetoder kan ha ett stort värde. Vi ser på lärande med ett brett perspektiv. Och utgår alltid från frågan: Vad passar egentligen bäst för er verksamhet och era mål?

Utbildningsdesign

Med en väldefinierad målbild för din utbildning och en tydlig strategi för hur den ska uppnås behöver genomförandet definieras och struktureras. Processer och riktlinjer kan behöva tas fram för hur kurser ska se ut (grafiska riktlinjer och mallar) och hur texter ska skrivas, vilka lär- och utvärderingsmetoder som ska användas och hur, författarverktyg och lärplattformar kan behöva sättas upp och förberedas, etc. Dessa aktiviteter görs oftast för att en hel utbildningsenhet ska ha förutsättningar för arbeta stringent och effektivt men även enskilda kurser eller program behöver god lärdesign.

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Learning Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Mer om lärandeupplevelser

Case studies

Get in touch with this guy