Learning Management System (LMS)
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Training Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Learning Management System (LMS)

Distributionen av lärande och utbildningar är lika viktigt som själva innehållet. Den behöver vara logisk, lättillgänglig och effektiv. Utan smart distribution faller innehållet.

Från lärandeadministration till läranderesa

När stora organisationer ska kompetensutveckla sina anställda hanterar de enorma mängder information och utbildningsmaterial. För att människor ska kunna ta till sig lärande blir det dessutom allt viktigare att ha individualiserade lösningar för både struktur och innehåll.

Historiskt sett har ett Learning Management System (LMS) helt enkelt varit ett verktyg för administration. Dagens system fokuserar istället på slutanvändaren. Ett modernt LMS möjliggör anpassat innehåll, personlig struktur och en bättre övergripande upplevelse. Det handlar om den individuella läranderesan.

Totara Learn – ett kraftfullt Learning Management System

Totara Learn är ett kraftfullt LMS, baserat på öppen källkod och utformat för flexibilitet och anpassning. Vi skräddarsyr systemet utifrån dina specifika behov och krav, och vi hjälper din organisation med LMS implementering, hosting och support.

DAGS FÖR MINDRE LÄRANDE - LADDA NER GUIDE

Vi erbjuder Totara Learn via vårt systerbolag Xtractor. Läs mer om vårt LMS-erbjudande.

Boka en demo

LMS, LXP eller LRS?

Det finns olika typer av lärandeplattformar som hanterar allt från enkel distribution av några kurser till multifunktionella upplevelseplattformar som kan anpassas fullständig efter din organisations behov och önskemål.

Vi erbjuder lösningar baserade på flera olika typer av plattformar:

  • Learning Management Systems (LMS)
  • Learning Experience Platforms (LXP)
  • Learning Record Store solutions (LRS)

New call-to-action

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Training Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Material relaterat till LMS

Case studies

Get in touch with this guy