Kursbibliotek
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Kursbibliotek.

Till vårt skafferi tar vi löpande fram webbaserade grundkurser inom olika generella ämnen. Våra ledstjärnor i det här arbetet är pedagogik, lättsamhet, användarfokus, kvalitativt innehåll och bra paketering. Våra kurser ska engagera och motivera dig och dina medarbetare!

Våra färdiga kurser

Klicka på kurserna här nedanför för att se och läsa mer.

E-learning om hållbarhet

Vi har tagit fram ett effektivt utbildningspaket som kan hjälpa din organisation ta steget från ovisshet till handling. Den visar konkret på vad just ni kan göra för att bli en aktiv del i den omställning vi alla behöver göra.

Kursen ger en lägesbild kring vad klimatomställningen innebär och vilka mål som behöver uppnås men visar också på hur ni med kunskap och nya sätt att tänka kan ge er själva, och era kunder en stabil skjuts i rätt riktning. Utbildningen kan vara en katalysator för att skapa mer affärer och väcka idéer för att göra er nödvändiga klimatomställning lönsam.

Se en demo och läs mer om kursen!

Digital hälsa

Må bra digitalt – en kurs om digitalisering och hälsa

Vad händer med vår hälsa i digitaliseringen? Vad kan vi göra för att må bra trots tekniken? Och hur kan vi använda tekniken för att må bättre?

Vår kurs ”Må bra digitalt” är späckad med intressanta fakta och praktiska tips för både jobbet och fritiden. Med tanke på den lavinartade ökningen av ohälsa i samhället är det en kurs som är relevant för precis alla.

Se vår korta film, med några av alla de tips som du får i kursen.

Vad som utmärker kursen
Vi har valt att ta fram en kurs med en positiv utgångspunkt, kryddad med massor av konkreta tips i både det stora och det lilla formatet. Tanken är att deltagarna ska börja fundera över hur deras egen tillvaro ser ut och få inspiration att genomföra förändringar, både hemma och på arbetsplatsen.

I kursen varvas bland annat filmer, frågor, texter och olika interaktiva moment med poddar, där vår ämnesexpert berättar och förklarar på ett enkelt och intresseväckande sätt.

Syfte
Kursen ska:

 • göra deltagarna uppmärksamma på hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön och hälsan.
 • lära deltagarna att må bra i digitaliseringsprocessen – med hjälp av och trots tekniken.

Tidsåtgång
Kursen tar sammanlagt drygt 50 minuter att gå igenom. Den består av sex kapitel:

 1. Stress
 2. Fokus och ofokus
 3. Får din hjärna vad den behöver?
 4. Den digitala arbetsplatsen
 5. Vilken strategi använder du?
 6. Förändring – hur lyckas du?

I linje med ämnet rekommenderar vi att ni uppmanar deltagarna att gå igenom ett kapitel i taget – till exempel en gång i veckan under en sexveckorsperiod.

Kvalitetssäkrat innehåll
Vi har tagit fram kursen i samarbete med ämnesexperten Pia Stider, som är konsult och specialist på ledning och styrning av hållbar digital transformation på företaget Exobe. (Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.)

Det går också att bygga på kursen med föreläsningar och utbildningsprogram som Exobe tillhandahåller separat.

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Erbjudande
Vi bjuder på en Adapt Builder-licens som låter er redigera kursen efter eget tycke och smak.

Dessutom bjuder vi på ett fint formgivet tipsblock med 52 tips för att må bra digitalt. Häng upp det vid kaffeautomaten eller någon annanstans där många medarbetare stannar till, och låt dem riva av ett blad i veckan eller när andan faller på.

Ämnesexpert
Pia Stider, rådgivare inom hållbar digital transformation på Exobe.

Hållbarhet (allmän)

Hållbarhet är ett högaktuellt ämne som alla måste förhålla sig till – både företag, myndigheter och vi själva som privatpersoner. Det är sannolikt att alla organisationer inom en snar framtid kommer att behöva ta större ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. Och 90 procent av de svenska konsumenterna tycker att det är viktigt att företagen minskar sin klimatpåverkan, så det är inte otroligt att framtidens medarbetare kommer att bojkotta arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. Att arbeta med hållbarhet ger därmed klara konkurrensfördelar.

I den här kursen förklarar vi vad hållbarhet (miljömässig, social och ekonomisk) egentligen innebär, hur situationen ser ut i dag och vilka utmaningar vi står inför. Eftersom miljömässig hållbarhet utgör grunden för all annan hållbarhet är det framför allt den aspekten som kursen fokuserar på. Vi ger bland annat många exempel på vad man själv kan göra för att bidra till större miljömässig hållbarhet.

Kursen skapar förståelse och engagemang för hållbarhetsfrågorna. På så sätt ger den organisationer en god grund att bygga vidare på med sitt CSR-arbete.

Vad som utmärker kursen
”Hållbarhet” är en inspirerande och peppande kurs – men nyanserad och garanterat fri från pekpinnar. Den tar avstamp i tanken att alla kan vara med och bidra till ökad hållbarhet.

Kursen bygger till stora delar på storytelling som går som en röd tråd genom kapitlen.

Precis som övriga skafferikurser består ”Hållbarhet” i övrigt av en mix av interaktiva moment, filmer, frågor och texter – alltihop snyggt och lättsamt paketerat, vad gäller både språk och grafik.

Syfte
Efter att ha gått kursen ska deltagarna:

 • förstå vad hållbarhet är och hur de olika hållbarhetsaspekterna förhåller sig till varandra.
 • ha en uppfattning om hur situationen ser ut i dag och vilka utmaningar som finns på hållbarhetsområdet.
 • få insikt i vad de själva kan göra för att bidra till miljömässig hållbarhet.
 • känna engagemang och att förändring och påverkan är möjlig.

Tidsåtgång
Kursen är cirka 45 minuter lång. Den består av en introfilm och fem kapitel:

 • Vad är hållbarhet?
 • Situationen i dag
 • Mat och shopping
 • Transport och boende
 • Pepp

Kvalitetssäkrat innehåll
Vi har tagit fram kursen i samarbete med ämnesexperterna Therese Svensk och Linnea Eriksson, som driver PURE ACT – en byrå för enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande.

Det går också att bygga på kursen med företagsanpassningar, lärarledda workshops och andra hållbarhetstjänster som PURE ACT tillhandahåller separat.

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Erbjudande
Vi bjuder på en Adapt Builder-licens som låter er redigera kursen efter eget tycke och smak.

Ämnesexperter
För den här kursen har vi samarbetat med Linnea Eriksson och Therese SvenskPURE ACT.

GDPR

Dataskyddsförordningen berör stora skaror medarbetare och chefer hos de flesta organisationer. Vår GDPR-kurs ger en allmän och grundläggande introduktion till GDPR och hantering av personuppgifter.

Få ett smakprov av kursen:

Vad som utmärker kursen
Vi vet att begrepp som ”personuppgift” och ”dataskyddsförordning” kan få många att börja gäspa. Därför har vi ansträngt oss lite extra för att göra GDPR-kursen motiverande och engagerande. Exempel på detta är:

 • Storytelling. Vi använder fiktiva case som sätter saker i ett konkret sammanhang, engagerar deltagarna och gör innehållet lättare att minnas.
 • Spelifiering. Kursen har inslag av gamification – exempelvis kan deltagarna vinna utmärkelser (som de sedan kan använda som fusklappar i det avslutande kunskapstestet) och göra korta minitester på tid.
 • Lättsamhet. Kursen ger ett lättsamt intryck, i såväl grafik som språk och funktion.

Syfte
Syftet är att informera om den nya dataskyddsförordningen och därmed öka medarbetarnas kunskap om hur personuppgifter får hanteras.

Kursen ska också bidra till att organisationer ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. På så sätt kan de förebygga personuppgiftsincidenter, undvika straffavgifter och få kundernas och allmänhetens förtroende.

Tidsåtgång
Kursen består av sex kapitel och ett test, och tar omkring 60 minuter att gå igenom. Men det går bra att göra ett kapitel i taget. Och självklart kan deltagarna också när som helst ta en paus och sedan fortsätta där de var när de slutade.

Dessutom – när man beställer kursen får man en 15 minuters minivariant på köpet. Den sammanfattar det allra viktigaste innehållet och kan användas som en första förberedelse eller som repetition.

Kvalitetssäkrat innehåll
Kursen är framtagen tillsammans med Katarina Lindgren, advokat och chef för advokatfirman Fylgias Commercial Tech&IP-grupp. (Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.)

Språk

 • Svenska
 • Engelska (för engelsktalande i EU generellt).

Erbjudande
Vi bjuder på en Adapt Builder-licens som låter er redigera kursen efter eget tycke och smak. Det ingår även en 15-minuters minivariant av kursen kostnadsfritt.

Ämnesexpert
För ämnesexpertis i denna kurs står Martin Gynnerstedt, advokat/partner samt Head of Commercial Tech & IP på advokatfirman Fylgia.

Informationssäkerhet

I dag är informationssäkerhet en viktig fråga för precis alla organisationer. I takt med digitaliseringens framfart ökar risken för både säkerhetsintrång och negativa konsekvenser när informationssäkerheten brister.

Men om alla medarbetare har kunskap om vad de ska – och inte ska – göra minskar förstås hoten betydligt. Det är här vår informationssäkerhetskurs kommer in i bilden.

Vad som utmärker kursen
Vi vet att informationssäkerhet ofta upplevs som något nödvändigt ont. De kurser som finns är också rätt fantasilösa. De varken engagerar eller inspirerar kursdeltagarna.

Vi har därför bestämt oss för att gå emot strömmen. Vår kurs har ett lättsamt anslag i både angreppssätt, språk och grafik. Till exempel inleds kursen med ett kort veckotidningsliknande personlighetstest. Och i resten av kursen får man, med glimten i ögat, ta del av kunskap ur fyra olika personlighetstypers perspektiv: Försiktige Fredriks, Lata Leilas, Välvillige Viktors och Impulsiva Irmas.

Syfte
Syftet är att göra medarbetarna medvetna om hur viktigt det är att tänka på informationssäkerheten i olika sammanhang. Kursen ger dem också praktisk kunskap om vad de ska göra och inte göra.

Framtagen utifrån ISO 27001
Kursens innehåll är framtaget utifrån ISO 27001.

Om din organisation valt att arbeta utifrån ISO 27001 blir kursen ett viktigt delmoment, eftersom varje enskild medarbetare måste bidra till att upprätthålla certifieringen. (Men självklart är kursen minst lika relevant för organisationer som inte har valt eller planerar att certifiera sig.)

Tidsåtgång
Kursen tar omkring 30 minuter att gå igenom. Den är uppdelad i fyra kapitel och ett avslutande test, vilket gör det lättare att gå igenom den styckevis. Självklart kan deltagarna också när som helst ta en paus och sedan fortsätta där de var när de slutade.

Kvalitetssäkrat innehåll
Kursen är framtagen i samarbete med ämnesexperten Maria Wellmert, som har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med informationssäkerhet och att certifiera organisationer i informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Erbjudande
Vi bjuder på en Adapt Builder-licens som låter er redigera kursen efter eget tycke och smak. Vi bjuder dessutom på en liten pekbok i Pixiformat som med glimten i ögat tar upp några viktiga informationssäkerhetsaspekter. Den kan läggas i exempelvis fikarummet för att påminna medarbetarna om och starta samtal om informationssäkerhet. (Vill du ha fler pekböcker går det bra att beställa från oss.)

Ämnesexpert
Maria Wellmert, Privacy Manager på IST Group.

Mångfald

Kurs om mångfald och inkludering

Mångfald är ett ständigt aktuellt ämne. Olika aspekter av det bubblar alltid upp till ytan – vilket inte minst #metoo häromåret gjorde tydligt.

Vi kan alltså tycka att vi kommit hur långt som helst i vårt mångfaldsarbete, men det finns alltid mer att göra, inom alla organisationer. Vår kurs hjälper till att väcka tankar och utmana attityder.

Vad som utmärker kursen
Utbildningar i mångfald kan lätt upplevas som pekpinniga och väldigt politiskt korrekta. I vår kurs har vi därför bemödat oss om att hålla en lättsam och neutral ton. Vi har fokuserat på att få deltagarna att börja reflektera över sina egna och omgivningens beteenden och inställningar, snarare än på att föreläsa om sakernas tillstånd.

Varje del av kursen innehåller kunskapshöjande moment som förmedlas via text och bild, korta spelfilmer som väcker tankar, förklarande animeringar, frågor som får deltagarna att fundera över deras egen arbetsplats och ett stort antal interaktiva moment där deltagarna bland annat får bedöma egenskaper, gissa yrken, svara på frågor om statistik och klicka sig igenom olika berättelser.

Syfte
Syftet är att skapa medvetenhet och förändra attityder genom att:

 • skapa förståelse för varför mångfald och inkludering är viktigt
 • informera om och väcka tankar kring fördomar, normer och beteenden
 • få deltagarna att börja reflektera över beteenden hos sig själva och i omgivningen.

Tidsåtgång
Kursen tar omkring 30 minuter att gå igenom. Den är uppdelad i fyra kapitel, vilket gör det lättare att gå igenom den styckevis. Självklart kan deltagarna också när som helst ta en paus och sedan fortsätta där de var när de slutade.

Kvalitetssäkrat innehåll
Kursen är framtagen i samarbete med mångfaldskonsulten Matilda Bergkvist.

Det går bra att bygga på kursen med föreläsningar och utbildningsprogram via Matildas företag Includer. (Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Erbjudande
Vi bjuder på en Adapt Builder-licens som låter er redigera kursen efter eget tycke och smak. Vi bjuder dessutom på ett par planscher med fina illustrationer och statistik från kursen, som påminner deltagarna om ämnet även efter utbildningen. (Vill du ha fler planscher går det bra att beställa från oss.)

Ämnesexpert
Ämnesexpert för denna kurs är Matilda Bergkvist, expert på inkludering, diskriminering och aktiva åtgärder, samt grundare och konsult på företaget Includer.

Digitalisering

Den digitala (r)evolutionen – en kurs om digitalisering och digitaliseringens effekter

Den svenska regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi, med det övergripande målet att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering. Problemet är bara att digitalisering är ett rätt luddigt modeord som ganska få faktiskt vet vad det innebär.

Så vad är egentligen digitalisering? Och vad får digitaliseringen för betydelse för den enskilda medarbetaren? De här högaktuella frågorna – och fler – får svar i vår kurs ”Den digitala (r)evolutionen”.

Vad som utmärker kursen
”Den digitala (r)evolutionen” är en inspirerande och framåtblickande kurs, som varvar framtidsscenarier med konkreta tips till medarbetaren inför och i digitaliseringsprocessen.

Precis som övriga skafferikurser består kursen av en mix av interaktiva moment, filmer, frågor och texter – alltihop snyggt och lättsamt paketerat, vad gäller både språk och grafik.

Syfte
Efter att ha gått kursen ska deltagarna:

 • förstå vad digitalisering är.
 • ha en uppfattning om hur digitaliseringen kan påverka dem som medarbetare.
 • ha en (mer) positiv attityd till digitaliseringen.

Tidsåtgång
Kursen är knappt 40 minuter lång. Den består av en introfilm och tre kapitel:

 1. Vad är digitalisering?
 2. Hur påverkas arbetslivet?
 3. Vad betyder det för dig?

 

Kvalitetssäkrat innehåll
Vi har tagit fram kursen i samarbete med ämnesexperterna Pia Stider och Peter Andersson, som är konsulter och specialister på ledning och styrning av hållbar digital transformation på företaget UClarity. (Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.)

Det går också att bygga på kursen med föreläsningar och utbildningsprogram som UClarity tillhandahåller separat.

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Erbjudande
Vi bjuder på en Adapt Builder-licens som låter er redigera kursen efter eget tycke och smak. Dessutom bjuder vi på ett fint formgivet tipsblock med 52 tips för att må bra digitalt. Häng upp det vid kaffeautomaten eller någon annanstans där många medarbetare stannar till, och låt dem riva av ett blad i veckan eller när andan faller på.

Ämnesexperter
Vi har samarbetat med Peter Andersson och Pia Stider, specialister på digitalt arbetssätt på Exobe.

Vill du veta mer om våra kurser?

Gemensamt för alla våra färdiga kurser

 • ALLT ANNAT ÄN TORRT OCH TRÅKIGT
  Det här skulle vi kunna säga hur mycket som helst om. Men i korthet: våra kurser är pedagogiskt genomtänkta, med ett interaktivt och varierande innehåll, och bygger på tydliga koncept med påkostad grafik.
 • BRED MÅLGRUPP
  Kurserna är grundläggande och riktar sig till ”gemene medarbetare” på företag och myndigheter.
 • ANPASSNINGSBARHET
  Kurserna är helt färdiga så att du kan publicera dem direkt i ditt LMS. Men om du skulle vilja kan du också enkelt göra ändringar i dem. Med på köpet får du nämligen ett konto till författarverktyget Adapt Builder – så att du kan ändra färg och form, redigera texter, lägga till eller ta bort innehåll och skapa olika kurskopior för olika målgrupper. (Det går så klart också bra att beställa ändringar av oss.)
 • RESPONSIVITET
  Kurserna är byggda med 100 procent responsiv webbdesign, så att de funkar på alla dina enheter (mobil, surfplatta och dator). Allt innehåll anpassas och optimeras alltså automatiskt för olika skärmtyper och skärmstorlekar.
 • KVALITETSSÄKRING
  Vi har tagit fram kurserna i samarbete med meriterade ämnesexperter. Under produktionen har vi också låtit pilotkunder granska innehållet, för att se till att vi träffar riktigt rätt.
 • LMS-KOMPATIBILITET
  Det går utmärkt att distribuera och följa upp kurserna i alla LMS som stödjer branschstandarden SCORM 1.2 eller xAPI (vilket de allra flesta gör).
 • TILLGÄNGLIGHET
  Kurserna uppfyller WCAG 2.1 AA (riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben). Exempelvis är kurserna skärmläsarkompatibla och alla bilder och filmer är försedda med textalternativ. Men tillgängligheten tar sig också uttryck i ett enkelt språk, en logisk struktur och genomtänkt pedagogik. Tanken är helt enkelt att de ska funka för alla!
 • SPRÅK
  I priset ingår alla kurser på både svenska och engelska. Om du har behov av andra språk är det enkelt att översätta kurserna, antingen på egen hand eller genom oss.
 • UNDERHÅLL
  Vi underhåller kurserna löpande. Det innebär att vi uppdaterar dem med nytt innehåll och gör tekniska förändringar när det behövs. Dessutom fyller vi efterhand på skafferiet med nya kurser inom nya ämnen.
 • TILLBEHÖR
  Med kurserna följer olika typer av tillbehör som kan skapa surr och göra dina medarbetare nyfikna på kurserna. Du kan läsa mer om tillbehören under respektive kurs.
 • PRISSÄTTNING
  Att få tillgång till kursskafferiet kostar nog mindre än du tror. Prissättningen är enkel och bygger på breda användarintervall. I priset ingår både löpande uppdateringar av befintliga kurser samt nytillkommande kurser under avtalstiden. Som nämnt ingår även ett konto i Adapt Builder, där du själv kan både anpassa och skapa nya kurser. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Mer relaterat till e-learning

Case studies

Get in touch with this guy