Heltäckande lärmiljö ökar verksamheternas samverkan
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Heltäckande lärmiljö ökar verksamheternas samverkan.

Semcon har hjälpt Västra Götalandsregionen (VGR) att implementera en ny lärmiljö som tillgodoser både den omfattande verksamhetens skilda behov och dagens höga förväntningar på flexibelt lärande.

Västra Götalandsregionen (VGR) verkar för att ge regionens invånare god vård och service. Verksamheterna inom VGR sträcker sig från sjukvård och kollektivtrafik till rättighetsfrågor och miljö och omfattar sammanlagt omkring 55 000 anställda. Med många kollegor och en bred verksamhet blir utbildning helt avgörande i projekt och förändringsarbeten:

– Många roller behöver förstå omfattningen av kompetenshöjande insatser och hur individer har eller ges möjlighet att ta till sig information. Det är ofta en utmaning då förutsättningarna varierar kraftigt, säger Åsa Grönlund, projektledare på Kompetenscentrum, VGR.

Höga krav på plattform

Utifrån den verkligheten har Semcon-bolaget Xtractor stöttat med att implementera och anpassa en lärplattform (även kallat LMS – learning management system) som klarar av att möta VGRs behov. Inte minst har värdet av en heltäckande utbildningslösning blivit tydligt i den omfattande digitaliseringssatsningen Framtidens vårdinformationsmiljö, som ska öka samverkan mellan olika vårdaktörer.

Xtractors lösning, som är baserad på lärplattformen Totara, innebär att VGR kan erbjuda effektiva läraktiviteter. Exempel är system- och applikationsutbildningar, certifikatsutbildningar med tidsbegränsat godkännande, kortare introduktioner för nyanställda, längre programutbildningar, forumdiskussioner och webbinarier.

Anpassar lärande efter användaren

Medarbetaren blir allt mer drivande i sin kompetensutveckling och förväntar sig flexibla lösningar: Lärandet kan påbörjas på arbetsplatsen tillsammans med kollegor, för att fortsätta på andra platser och tider som medarbetaren väljer själv. Att kunna anpassa takt och plats för lärandet har blivit allt viktigare de senaste åren i och med pandemin och även samarbetet mellan Xtactor och VGR har anpassats till de nya förutsättningarna, t.ex. via videomöten.

Samarbetet med Xtractor har gjort det möjligt att genomföra ett projekt av den här omfattningen för så många användare. Anpassningarna till VGR’s behov har varit utmanande, det är en avancerad lösning som vi tillsammans har utvecklat för att kunna möta framtida krav på kompetensutveckling.

Åsa Grönlund, projektledare på Kompetenscentrum, VGR

Sedan 2020 har omkring fem konsulter från Xtractor implementerat lärplattformen inom alla verksamheter som berörs av Framtidens vårdinformationsmiljö. Mot slutet av 2021 var uppdraget genomfört och Xtractor fortsätter nu att leverera, utveckla och förvalta lärmiljön inom regionen.

Xtractor har bidragit med följande kompetenser i projektet:

 • Projektledning
 • LMS-konsult som har tolkat krav och behov i organisationen för att konfigurera, utbilda i och dokumentera lösningen
 • Verksamhetsstöd på plats för att implementera, migrera tidigare LMS, internutbilda och agera support
 • Teknisk produktion
 • Front- och backend-utveckling
 • Utbildningsproducent på plats

Leveransen inkluderar exempelvis:

 • Sömlös inloggning inom verksamheterna och smidig inloggning för externa parter.
 • Drift, service samt SLA.
 • Support för system- och utbildningsadministratörer hos VGR.
 • Funktioner såsom kursprogram, webbinarieinbjudan, digitalt blandat lärande och klassrumslärande.
 • Utbildningskatalog med filter, ämnesområden och hierarkisk indelning så att det blir lätt att hitta rätt kurs eller utbildningsområde.
 • Riktat lärande till olika målgrupper (målgruppsstyrning) så att varje användare ser det material som är relevant för just den.
 • Möjlighet att delegera rättigheter från chef till anställd.
 • Möjlighet att exportera data för analys.
 • Automatisk import och synkronisering från HR-system för yrkesroller, chefer, organisationer och befattningar.
 • Kundanpassning av plattformens utseende (layout) och översiktsvyer (dashboards) för att passa olika målgrupper, t.ex. dashboard för chefer.
 • Möjlighet att administrera en grupp av användare, såsom en avdelning eller verksamhet.

Kontakt

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Mer kring lärmiljöer

Get in touch with this guy