Författarverktyg för digitalt lärande
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Författarverktyg för digitalt lärande .

Söker du efter verktyg för att skapa engagerande interaktiv digital utbildning (elearning)?

På Semcon har vi många års erfarenhet av författarverktyg, inte minst utifrån att själva använder verktygen när vi skapat tusentals utbildningar med våra kunder.

På marknaden finns en mängd olika författarverktyg, vart och ett med sina styrkor (och begränsningar). Vilket verktyg som gör jobbet bäst beror vilka behov och förutsättningar som gäller i just ditt fall.

DAGS FÖR MINDRE LÄRANDE - LADDA NER GUIDE

På Semcon har vi erfarenhet från alla ledande verktyg på marknaden. Särskilt stor erfarenhet har vi från att jobba med de verktyg vi själva kan tillhandahålla, som du hittar nedan. Även dessa har olika styrkor och egenskaper, men de har en hel del saker gemensamt, exempelvis att de

  • Stödjer effektiva lärupplevelser och ger utrymme för god pedagogisk design
  • Uppfyller hög nivå avseende webbtillgänglighet
  • Är baserade på responsiv webbdesign, vilket gör att innehållet optimeras utifrån respektive deltagares skärm (dator, surfplatta eller mobil)
  • Stödjer spårning av genomförande, genom standarder såsom SCORM och xAPI

Det som skiljer sig mellan verktygen gäller bland annat vilken nivå på förkunskaper som krävs för kursskaparen, i vilken omfattning innehållet kan utformas helt i linje med just ditt varumärke, samt om det är aktuellt med en mer automatiserad produktion, där kursinnehåll dynamiskt kan hållas uppdaterat från exempelvis ett CMS. (Det sistnämnda är framförallt ett vanligt önskemål när det handlar om utbildning relaterad till produktinformation – ett område som vi har gedigen erfarenhet av på Semcon.)

Exempel på författarverktyg:

  • Adapt Builder – molnbaserat och fullskaligt författarverktyg för dig med höga ambitioner
  • H5P – verktyg för att smidigt skapa en stor mängd olika former av interaktivt innehåll, inte minst lämpligt för mikrolärande
  • XML-baserade produktionsverktyg – där innehållet dynamiskt kan hållas uppdaterat

Kontakta oss gärna för en närmare dialog kring hur vi på Semcon kan hjälpa din organisation.

New call-to-action

Kontakta oss

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Training Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Mer om lösningar kring lärande

Case studies

Get in touch with this guy