Digitalt lärande
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Digitalt lärande – mer än e-learning.

För att få människor och organisationer att förändras och växa är kompetensutveckling och effektiv kunskapsöverföring avgörande. En skräddarsydd digital lösning kan vara det mest kraftfulla verktyget som finns för att maximera inlärningseffekten.

DAGS FÖR MINDRE LÄRANDE - LADDA NER GUIDE

Skräddarsydda digitala utbildningslösningar

Vi utvecklar digitalt lärande anpassat för flera olika ändamål och målgrupper. Oavsett om det handlar om implementering av policyer och processer, system och verktyg eller utrullning av produkter och teknologier, så vet vi vad vi ska göra.

Ett väldesignat digitalt lärandeprogram är anpassat efter deltagarens kunskaps- och kompetensnivå. Det är engagerande och aktiverande och skapar nyfikenhet. En bra digital lösning utgår från människors motivation att lära sig nya saker, och möjliggör på så vis ett effektivare lärande och en bättre inlärningseffekt.

Det finns en missuppfattning att digitalt lärande bara handlar om e-learnings – men det är mycket mer än så. Vi har bred erfarenhet av att utveckla olika typer av digitala lösningar, och vi kan hjälpa dig att hitta rätt verktyg för just din organisation.

Bläddra bland länkarna här nedanför och läs om vårt perspektiv på olika typer av digitalt lärande:

  • E-learning program
  • Microlearning
  • Blandat lärande
  • Mobilt lärande
  • Webbaserat lärande

New call-to-action

Kontakta oss

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Training Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Mer om digitalt lärande

Case studies

Get in touch with this guy