Att skapa en lärandeupplevelse
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Att skapa en lärandeupplevelse.

Den mänskliga hjärnan är nyfiken och vill hela tiden lära sig nya saker. Men den blir också lätt distraherad och överväldigad. Utmaningen för alla organisationer som sysslar med lärande är att matcha de anställdas inre drivkrafter att lära sig med organisationens behov. Lösningen är att vara relevant.

Ett väl utformat digitalt lärandeprogram är skräddarsytt för deltagarens kompetens- och kunskapsnivå. Det engagerar och aktiverar användaren och triggar igång nyfikenhet. Genom att utgå från människans motivation att lära sig skapar det möjligheter för ett effektivare lärande och en bättre inlärningseffekt.

Strategisk rådgivning och roadmaps för lärande

För att människor och organisationer ska lyckas med lärande behövs effektiva utbildningslösningar. Relevans, målgruppsanpassning och timing är nyckelfaktorer när det gäller att ta till sig kompetens och färdigheter på lång sikt.

På Semcon har vi den erfarenhet som behövs för att hjälpa dig med rådgivning och lärandestrategier. Eftersom vi arbetar med hela ekosystemet för lärande kan vi skräddarsy en lösning anpassad till just din organisations specifika behov och krav.

New call-to-action

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
Manager Semcon Training
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Training Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Mer om lärandeupplevelser

Case studies

Get in touch with this guy