Digitala utbildningslösningar
Dela denna sida på

Erik Baljeu
Manager Training, Product Information
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Digitala utbildnings-lösningar.

Effektiva utbildningslösningar kan vara avgörande för både individers och organisationers framgång. I en kunskapsbaserad ekonomi, i ständig förändring, är detta mer sant än någonsin – vare sig det handlar om att utveckla medarbetare och chefer, bygga framgångsrika service- eller försäljningsorganisationer, eller att ge kunder bästa möjliga kunskap om produkter eller tjänster.

Digitala utbildningslösningar kan överbrygga flera av de utmaningar som traditionell klassrumsutbildning har; kopplat till exempelvis tidsåtgång, geografi, lokaler och tidpunkt. De kan också stötta såväl utbildare som deltagare väl då såväl format som innehåll kan anpassas för att möta olika behov och förkunskapsnivåer hos deltagarna. För att uppnå bästa möjliga effekt behöver både innehålls- som distributionssystemen (t.ex. Learning Management System (LMS), Learning eXperience Platform (LXP), webbportaler eller mobilappar) samverka i ett optimalt ekosystem för lärande.

Semcon har en heltäckande portfölj av tjänster och lösningar, specialiserad på skräddarsydda digitala utbildningslösningar. Vi kombinerar expertis inom pedagogik med en bred erfarenhet inom design, utveckling och distribution av effektiva digitala utbildningslösningar för stora och medelstora organisationer.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Lärandestrategier
 • Kursplaner
 • Lärandedesign
 • Effektmätning och -uppföljning
 • eLearning
 • Mikrolärande
 • Blended Learning
 • Mobilt lärande
 • Produktutbildning för tekniker
 • Produktutbildning för säljare
 • Internutbildning (HR)
 • Learning Management System (LMS)
 • Learning eXperience Platform (LXP)
 • eLearning produktionsverktyg
 • Webbportaler och mobilappar

Kontakta oss för att lära dig mer om hur Semcon kan skapa värde för er verksamhet genom lärande.

Kontakta

Erik Baljeu
Manager Training, Product Information
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy