Digitala utbildningslösningar
Dela denna sida på

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Learning Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

Digitala utbildnings-lösningar.

I en verklighet som hela tiden förändras och blir alltmer komplex är behovet av smidig kunskapsöverföring och effektivt lärande stort. Och det växer hela tiden. Semcon är en ledande leverantör av lösningar för professionellt lärande.

Vi hjälper organisationer att utveckla sina anställda, att bygga upp kunnande inom service- och säljorganisationer och att förse våra kunders kunder med relevant produktkunskap.

Vårt mål är att driva förändring genom digitala lärupplevelser. Det innebär att vi hjälper våra kunder att nå sina affärs- och förändringsmål genom målgruppsanpassade lösningar för smart digitalt lärande.

Vi kan hjälpa till med strategier och roadmaps, skräddarsydda system för utbildningar, och allt annat du behöver för att skapa ett effektivt lärande i hela organisationen.

Erik Baljeu, Training Manager på Semcon

Digitalt ekosystem för effektivt lärande

På Semcon är vi vana att jobba med hela det digitala ekosystemet för lärande, från helt skräddarsydda system och learning experience-plattformar till ren innehållsproduktion.

När vi utvecklar system för lärande tar vi hänsyn till alla sidor. Med våra lösningar får deltagarna tillgång till det som är relevant för dem, samtidigt som administratörerna och lärarna får det stöd de behöver i sin del av verktyget.

Vi anpassar lösningarna till din organisations behov och förutsättningar, och säkerställer effektivitet och måluppfyllelse inom lärandets alla aspekter.

DAGS FÖR MINDRE LÄRANDE - LADDA NER GUIDE

Vilka är era lärandemål?

Vi utvecklar och anpassar digitalt lärande för olika syften och målgrupper:

 • Onboarding
 • Implementation av policyer och processer
 • Compliance-utbildning, uppföljning och certifiering
 • Lansering av system och verktyg
 • Utrullning av produkter och nya teknologier

 

Några av våra vanligaste målgrupper:

 • Anställda i privat näringsliv
 • Anställda i offentlig sektor
 • Offentlig sektors olika målgrupper
 • Teknisk personal och tekniska nätverk
 • Branschorganisationer
 • Fackföreningar
 • Kurs- och utbildningsleverantörer

Kontakta oss

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Johann Konséleus
Business Development Manager Semcon Learning Göteborg
+46 (0)704 130 913
Kontakta mig

New call-to-action

Relaterat material

Get in touch with this guy