Digital solutions
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Digital solutions för alla delar av resan.

I vår snabbt föränderliga och alltmer komplexa omvärld gäller det att kunna lyfta blicken och se över hur vi anpassar våra affärsmodeller, företag och hela samhällen till den digitala verkligheten. Inte i nästa vecka. Inte i imorgon – utan idag. Vi har vi spetskompetensen kombinerat med erfarenheten som krävs för att hjälpa våra kunder hela vägen från första idé till färdig tjänst, produkt eller en digital lösning.

För alla företag och organisationer gäller det att utveckla hållbara strategier för sin digitala transformation. På Semcon hjälper vi företag inom en mängd olika branscher med bland annat:

  • Service design
  • Uppkopplade smarta produkter
  • Självkörande fordon
  • Digital user experience
  • Digitala eftermarknads- och informationslösningar

 

New call-to-action

Digitala lösningar från tre horisonter

Vi utvecklar digitala lösningar utifrån tre horisonter och kombinerar vår långa tekniska erfarenhet med det absolut senaste inom exempelvis AI, data analytics, digital twins, automation och agil mjukvaruutveckling.

Den första horisonten, Recharge, handlar om att uppgradera befintliga produkter för att fånga upp insikter och förbättra effekt, digitala tjänster och upplevelser. Utifrån den andra horisonten, Reinvent, uppfinner vi nya hållbara produkter och tjänster med hjälp av digitala lösningar och får ut dem snabbt på marknaden tack vare en snabb och sprintbaserad innovationsprocess. Den tredje horisonten, Reimagine, handlar om att tänka helt nytt kring affärsmodeller, erbjuda portfolios och organisation som krävs för att möjliggöra hållbara och lönsamma verksamheter.

På Semcon kan vi ta en oberoende rådgivande roll men också vara en innovationspartner som gör idén till en implementerad lösning.

Johanna Stenfeldt, Divisionschef Digital Services på Semcon

Som en oberoende innovationspartner hjälper vi våra kunder med:

  • Analys av hur ni ska ta er an er digitala transformation
  • Utveckling av nya koncept för produkter, tjänster och digitala lösningar
  • Expertis inom UX, design, ingenjörskonst, digitala lösningar samt produktinformation som gör att vi sedan finns med på alla delar av resan
Vi hjälper våra kunder att göra komplexa produkter, system och tjänster enkla att förstå, använda och underhålla. Genom att digitalisera informationsflödet och därmed säkerställa att rätt information finns tillgänglig när den behövs, kan vi maximera användarupplevelsen och skapa mervärden på eftermarknaden.

David Sondén, General Manager Sweden, Semcon Product information

Starka partnerskap för heltäckande service

Att förändra världen kräver teamwork. Och att implementera digitala lösningar och affärsmodeller på marknaden kräver starka partnerskap mellan olika typer av företag. Semcon har länge samarbetat med företag som kompletterar våra kompetenser för att kunna implementera end-to-end lösningar för våra kunder.

LADDA NER GUIDE - SÅ ÖKAR DU UPTIME MED AI

Hur kan vi stötta er digitala transformation?

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Läs mer om några av våra digitala erbjudanden:

Get in touch with this guy