Digital Experience
Dela denna sida på

Jenny Lundblad
Team Manager Digital Experience & Advisory, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 130 902
Kontakta mig

Oskar Lindh
Team Manager Digital Experience & Advisory, Engineering & Digital Services
+46 (0)709 742 517
Kontakta mig

Digital Experience.

Världen av i dag är komplex och snabbt föränderlig. Företag och organisationer måste därför hantera och anpassa sig till en digital verklighet som redan är här. Har du med dig det du behöver för din digitala resa?

För alla företag och organisationer gäller det att utveckla hållbara strategier för sina digitala transformationer. Hos Semcon har vi avancerade sakkunskaper på det digitala området, och dessutom erfarenhet för att kunna hjälpa våra kunder att gå från ett första koncept till en komplett tjänst eller produkt. Alltid med användaren i fokus.

Vi hjälper företag i många olika branscher med bland annat:

  • Analys och planering av hur du ska investera och arbeta för att klara konkurrensen i den digitala eran
  • Utveckling av nya, hållbara och digitala affärsmodeller
  • Insikter i relevanta marknads- och kundtrender
  • Att skapa en digital kultur
  • Att inkorporera den senaste tekniken i din verksamhet
Det är lätt att glömma bort att det verkliga värdet – liksom vinsten – uppstår när man kombinerar ett mänskligt perspektiv med den senaste tekniken på ett hållbart sätt. Hållbart för ditt företag eller organisation, men också för planeten.

Jenny Lundblad, Team Manager Digital Experience & Advisory på Semcon

Arbete utifrån tre horisonter

Vi hjälper våra kunder baserat på tre horisonter och kombinerar vår stora tekniska erfarenhet med de senaste insikterna i mänskligt beteende och våra sakkunskaper om hållbara affärsmodeller.

Vid den första horisonten förstärker vi befintliga produkter genom att bygga vidare på insikter och förbättra effektiviteten och dessutom lägga till digitala tjänster och upplevelser. Den andra handlar om att skapa nya hållbara produkter genom digitala funktioner och få ut dem på marknaden på kortare tid genom snabba och sprint-baserade innovationer. Vid den tredje horisonten omvandlar vi affärsmodeller, utbudet av erbjudanden och själva organisationen för att göra verksamheten hållbar och mer lönsam.

Det har aldrig funnits ett så stort behov av en snabb digital omställning, dels för att förnya nuvarande verksamhet och produkter men också för att ompröva verksamheters inriktningar.

Anette Norén, Business Manager Design, Engineering & Digital Services på Semcon

Vår sakkunskap

Som en oberoende innovationspartner har Semcon strategiska sakkunskaper inom projekthantering och verksamhetsanalys samt utformning av verksamheter och tjänster. Med hjälp av lösnings- och molnarkitekter samt AI- och IoT-tekniker kan vi därför följa med dig i varje steg på din resa.

Dags att optimera din digitala resa?

Jenny Lundblad
Team Manager Digital Experience & Advisory, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 130 902
Kontakta mig

Oskar Lindh
Team Manager Digital Experience & Advisory, Engineering & Digital Services
+46 (0)709 742 517
Kontakta mig

Fler digitala erbjudanden

Get in touch with this guy