Design och UX för Fair Action
Välj marknad
Dela denna sida på

Anette Norén
Business Manager Design, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 82 77 31
Kontakta mig

Design och UX för Fair Action.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att företag ska ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Semcon har stöttat föreningen med expertis inom design och UX för att öka antalet medlemmar.

För Fair Action är antalet medlemmar avgörande för att kunna sätta press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Föreningen har många följare i sociala medier, men behövde Semcons hjälp att omsätta engagemanget till medlemskap. Semcon bidrog med konsulttimmar pro-bono, som en del av företagets CSR-program. Arbetsgruppen kartlade resan från första kontakt till medlemskap och gav förslag på koncept och åtgärder för att nå målet.

Vi har samarbetat med Semcon flera gånger tidigare och alltid fått ut mycket värde, precis som nu. Det är vi tacksamma för, de har varit lika engagerade och proffsiga oavsett om det varit pro-bono eller arvoderat arbete.

Malin Kjellqvist, ansvarig för strategi och engagemang på Fair Action

Utifrån och in

Semcons arbetsgrupp började med att undersöka vilka som ville bli medlemmar för att förstå varför fler inte tog steget. Arbetet inkluderade beteendegrupper, användartester, enkäter och workshops tillsammans med Fair Action. Den ökade förståelsen för hur människor tänkte, kände och agerade och ledde till konkreta koncept och idéer som Semcon presenterade för Fair Action.

– Vi fick ut mycket värde av samarbetet genom tydliga koncept som Semcon dessutom anpassat så att de var genomförbara för oss. Bland annat skapade Semcon en enkät som vi lade upp på Instagram. Den fick oss att förstå att engagemanget är stort men att nästan 80 % inte ens visste att det gick att bli medlem, säger Malin Kjellqvist.

Sömmerskor i Bangladesh. Foto: Framtiden i våre hender.

Värdeskapande designprocess

Semcon utgår alltid från användaren. Att anpassa upplevelsen och i Fair Actions fall medlemsresan till målgruppen är avgörande för att nå framgång. Genom arbetet fick Fair Action en djup förståelse för vilka människor de bör rikta sig till, vilka budskap de ska använda och var.

Fair Action gör ett viktigt jobb och vi stöttar deras ambition helt och hållet. Det känns extra roligt att bidra till en förening som är så engagerad i att få fler företag att bli mer hållbara.

Sara Hallner, UX-designer på Semcon

Fair Action sätter press på företag
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Föreningen granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Läs mer på Fair Actions hemsida.

Kontakt

Anette Norén
Business Manager Design, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 82 77 31
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy