Datadriven hållbarhetsredovisning
Välj marknad
Dela denna sida på

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakta mig

Datadriven hållbarhets-redovisning.

Har ni behovsanalysen på plats för er hållbarhetsrapportering? Hur samlar ni in de stora mängder data som krävs och hur säkerställer ni spårbarhet? Semcon stöttar företag av alla storlekar med hållbarhetsrapportering – från planering till genomförande. Nyckeln är göra det datadrivet.

Snabbt ökande krav på hållbarhetsredovisning i lagstiftning och standarder, till exempel EU:s taxonomi, CSRD, GRI osv, ställer nu stora krav på företag att:

  • Identifiera rätt rapporteringskrav
  • Säkra tillgång till stora mängder komplex data för att möta kraven
  • Etablera långsiktiga kvalitetsprocesser och stärkt intern kontroll för spårbarhet

Datadriven lösning för hållbarhetsredovisning

Rätt hållbarhetspartner är avgörande för att uppfylla krav i lagstiftning och standarder. Genom att kombinera datadrivna lösningar och gedigen erfarenhet av hållbarhetsredovisning kan Semcon hjälpa till.

Med vår beprövade digitala spetskompetens kan vi skräddarsy datadriva lösningar som sparar tid och skapar ökad trygghet.

Magnus Carlsson, Area Manager Software & Emerging Tech, Semcon

Hög tid att göra insamlingen datadriven

Redan nu ställs striktare krav på företags hållbarhetrapportering, där syftet med exempelvis EU:s nya direktiv CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) är att göra hållbarhetsrapporteringen inom EU mer transparent och jämförbar. De nya reglerna innebär att fler företag ska hållbarhetsrapportera samtidigt som kraven på innehåll blir mer omfattande. Och det är bråttom. Den nya lagen börjar för vissa företag att gälla redan från räkenskapsåret 2024 så det gäller att starta sin datainsamling redan nu.

Inom datadriven hållbarhetsredovisning kan Semcon erbjuda:

Starta med en behovsanalys
Första steget är att göra en behovsanalys. Vi tydliggör alla relevanta faktorer, hur de relaterar till varandra och vad de innebär. Om analysen redan finns på plats är det där vi tar avstamp i det fortsatta arbetet. Utifrån behovsanalysen finns olika vägar att gå och vi sätter en roadmap tillsammans med varje kund för bästa möjliga resultat.

Kontakt

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakta mig

Relaterat material kring datadriven hållbarhet

Get in touch with this guy