Data Management
Dela denna sida på

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

AI-driven datahantering för alla slags utmaningar.

De flesta företag, organisationer och myndigheter hanterar numera stora mängder data. Men hur kommer den till bäst nytta? Semcon erbjuder sina kunder en unik egenutvecklad datahanteringsplattform som är baserad på det allra senaste inom artificiell intelligens.

Olika typer av data som lagras i olika typer av system kan utgöra ett stort problem för verksamheter. Med hjälp av datahanteringsplattformen S4 kan all data i alla olika system kopplas samman med den som behöver tillgång.

Vi kan med S4 plattformen lösa centrala utmaningar hos våra kunder genom att göra osorterad data tillgänglig och förståelig för alla slutanvändare.

Per Hagman, affärsutvecklingsansvarig för AI Solutions på Semcon

Med hjälp av en helt skräddarsydd lösning får varje företag hjälp utifrån sina specifika behov. Det kan handla om:

 • Hur företag kan kapitalisera på sin data
 • Data-drivna sätt att skapa nya tjänster och produkter
 • Produkt- och produktionsoptimering
 • Optimering av flöden, processer och logistik
 • Effektivisera interna process och korta ledtider
 • Effektivisera service och underhåll
 • Förbättra Business Intelligence och verksamhetsstyrning
 • Möjliggöra för vidare datadrivna lösningar, till exempelvis AI-lösningar som kräver att få access till rätt typ av data.

Fördelarna med datahanteringsplattformen går att applicera brett på de flesta typer av verksamheter och branscher

AI och informationshantering

Semcons plattform S4 är:

 • Specifik – fullt anpassningsbar för varje kunds unika behov
 • Skalbar – fullt påbyggnadsbar för olika datamängder
 • Smart – genom sitt AI-drivna resonerande lager kan kopplingar och slutsatser dras som vore omöjliga för en människa att upptäcka.

Genom sin förmåga att samla in, analysera och sammanställa stora mängder data och information är ett AI-baserat informationssystem bättre rustat för att upptäcka, förbereda och genomföra förändringar. Nyckelfaktorer är här flexibilitet, skalbarhet och tillgången till snabba underlag för att skapa scenarier och ta strategiska beslut.

Genom att vi skräddarsyr lösningen för kundens specifika verksamhet får kunden även fullt ägarskap, trygghet och en unik kontroll över sin lösning.

Per Hagman, affärsutvecklingsansvarig för AI Solutions på Semcon

Vill du veta mer om hur smart datahantering kan hjälpa din verksamhet?

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Mer innehåll kring datahantering

Get in touch with this guy