Microsoft Project
Välj språk
Dela denna sida på
Semcon - Anneli Johannesson

Anneli Johannesson
Manager Project Training Office
+46 (0)736 84 07 55
E-post

Microsoft Project

Lär dig fördelarna med MS Project, ett kraftfullt projekt-ledningsverktyg som hjälper dig att leda projektet i mål på utsatt tid, med rätt resurser och med goda resultat.

Efter utbildningen kommer du att:

 •  vara bekant med huvudprinciperna för projektplanering
 •  kunna använda Microsoft Project för att planera dina projekt

 

Kursbeskrivning

Microsoft Project är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att bryta ner projekt i hanterbara delar vilket ger dig möjlighet att planera, administrera, följa upp och styra projektet. Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som använder eller kommer att börja använda Microsoft Project.

Moment

Projektplanering:

 •  Kort genomgång av projektplaneringens steg
 •  Skapa aktiviteter
 •  Ange aktiviteters varaktighet
 •  Dokumentera aktiviteter
 •  Skapa ett logiskt nät (länka aktiviteterna)
 •  Undersök kritiska linjen
 •  Skapa resurser
 •  Tilldela resurser
 •  Undersöka resursanvändning
 •  Resurskalendrar och arbetstid
 •  Aktivitetskalendrar
 •  Externa beroenden
 •  Tidsfrister och begränsningar
 •  Milstolpar

 

Projektuppföljning:

 • Projektets Baseline (originalplan)
 • Simulerad körning av övningsprojektet där statusinformation matas in i MS Project
 • Statusdatum
 • Progressangivelse med % Färdigt
 • Progressangivelse när aktiviteterna är i tid
 • Bemöta försening genom att lägga till resurser
 • Åtgärda överallokering av resurser med resursutjämning
 • Välja aktivitetstyper för att styra effekten av ändringar
 • Hantera resursbrist

 

Allmänt:

 • Filter, formatering och inställningar
 • Distribuera din plan

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är projektplanerare, projektledare eller projektadministratör.

Förkunskapskrav

Utbildningen bygger på att du har projektledarutbildning, till exempel Grundutbildning för projektledare, eller har erfarenhet från området. Du bör även ha en viss vana av Windows samt något program som Microsoft Excel, Word eller liknande.

Dokumentation

Kompendium

Språk

SE/EN/TY 

Längd

2 dagar

PDU (Professional Development Units)

16 PDU

Anneli Johannesson
Manager Project Training Office
+46 (0)736 84 07 55
E-post