Projektmetodik
Välj språk
Dela denna sida på

Ulrika Fagrell
Sales Manager Project Excellence, Engineering Services
+46 (0)765 69 81 52
E-post

David Darwall
Business Manager Project Excellence, Engineering Services
+46 (0)706 44 74 80
E-post

Stegen till smartare projekt.

Project Excellence. Ulrika Fagrell, +46 (0)765 69 81 52

Semcons projektmetodik XLPM för bättre koll

Vår bas för att leverera marknadsledande tjänster inom projektledning är vår egen metodik XLPM – Excellence in Project Management. Utifrån denna metodik hjälper vi våra kunder att lyckas med sina projektaktiviteter steg för steg. Ni kan detaljerat följa steg för steg i processen och det finns tydliga avstämningspunkter både gällande ansvar och ekonomi genom projektet. Allt för att säkerställa att uppsatta mål avseende kostnad, kvalitet och tid uppnås.

Semcons projektmetodik – XLPM innehåller:

  • Modeller för att styra och leda uppdrag, projekt, program och portföljer
  • Support och verktyg för vad projektmedlemmar, projektledare och sponsorer ska göra och hur de ska göra det
  • Mallar för det dagliga projektarbetet
  • Verktyg för att nå framgång med sina projekt men även för att välja rätt projekt att genomföra för att uppnå verksamhetens mål

Contact

Ulrika Fagrell
Sales Manager Project Excellence, Engineering Services
+46 (0)765 69 81 52
E-post

David Darwall
Business Manager Project Excellence, Engineering Services
+46 (0)706 44 74 80
E-post

Relaterat innehåll